Pomiń nawigację

2 października 2023 r.

Nowy Regulamin BUR już obowiązuje

2 października br.  wszedł w życie nowy, zmieniony  Regulamin Bazy Usług Rozwojowych. Wprowadzone w nim zmiany wynikają z konieczności dostosowania zapisów Regulaminu  do treści nowego rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe, które weszło w życie 24 sierpnia br. Więcej na ten temat tutaj.

Obowiązujący obecnie Regulamin BUR zawiera treści adekwatne do zmian wprowadzonych rozporządzeniem, dodatkowo w całym dokumencie ujednolicone  nazewnictwo. Zmieniono też paragraf 6 Regulaminu w którym doprecyzowano procedurę utworzenia i potwierdzenia profilu Dostawcy Usług, a także paragraf 7, który określa procedurę wykreślenia Dostawcy Usług z BUR. 

Zmieniły się także zapisy trzech załączników :

- w  załączniku 1 – Karta Dostawcy Usług – zgodnie z nowym rozporządzeniem dodano informacje w zakresie spełniania potencjałów przez Dostawcę Usług.

- w  załączniku 2 – Karta Usług  –  uspójniono zapisy Regulaminu z obowiązującymi funkcjonalnościami systemu BUR.

- w załączniku 4 – Zasady funkcjonowania Dostawców Usług  –  ujednolicono nazewnictwo w całym tekście, dodano treści adekwatne do zmian wynikających z wprowadzenia Rozporządzenia.

Pozostałe załączniki nie uległy zmianie, za wyjątkiem uaktualnienia odniesień do rozporządzenia. 

Aktualny tekst regulaminu i załączniki do niego znajdują się tutaj.

Opublikowano: 02.10.2023 10:54
Poprawiono: 02.10.2023 10:23
Modyfikujący: Paweł Startek
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: