Pomiń nawigację

23 maja 2023 r.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej – warsztaty regionalne dla firm i samorządów

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej organizuje cykl sześciu spotkań warsztatowych w Polsce Wschodniej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

Gościem spotkań będzie Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

W trakcie spotkań zostaną zaprezentowane założenia programu i możliwości wsparcia. Przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości omówią warunki przyznania dofinansowania i realizacji projektów w takich konkursach jak:

  • „Automatyzacja i robotyzacja w MŚP”,
  • „Wzornictwo w MŚP”,
  • „Zrównoważona mobilność miejska”.

Spotkania skierowane są do wszystkich zainteresowanych wsparciem w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, a w szczególności do przedsiębiorców oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Pierwsze ze spotkań odbędzie się w Kielcach 1 czerwca br., godz. 11:00, w Gmachu Filharmonii Świętokrzyskiej.

Harmonogram spotkań:

  • 1 czerwca br. – Kielce,
  • 2 czerwca br. – Rzeszów,
  • 15 czerwca br. – Radom,
  • 16 czerwca br. – Lublin,
  • 19 czerwca br. – Olsztyn,
  • 28 czerwca br. – Białystok.

Obowiązują zapisy na spotkania. Liczba miejsc jest ograniczona.

Więcej informacji na stronie.

Opublikowano: 23.05.2023 13:02
Poprawiono: 23.05.2023 12:49
Modyfikujący: marek_rzewuski
Udostępniający: marek_rzewuski
Autor dokumentów: