Pomiń nawigację

26 lipca 2022 r.

Gdzie ci (kompetentni) pracownicy?

Nawet 70% polskich przedsiębiorców ma problem z pozyskaniem pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami – wynika z raportu ManpowerGroup. I choć rok wcześniej ta wartość była jeszcze wyższa, zaś polski wynik i tak jest korzystniejszy niż światowa średnia – obecne wyniki wcale nie są krzepiące…

Raport "Niedobór talentów" wskazuje, że z największymi wyzwaniami w poszukiwaniu pracowników z odpowiednimi kompetencjami zmagają się małe i średnie przedsiębiorstwa. W obu tych grupach 74% pracodawców ma problem ze skompletowaniem kadr. W przypadku mikroprzedsiębiorstw ten wskaźnik szacowany jest na 67%, w przedsiębiorstwach dużych jest to 68%.

Największe trudności z obsadzeniem miejsc pracy właściwymi pracownikami mają firmy z obszaru gastronomii i hotelarstwa (85%), bankowości i finansów (77%) oraz produkcji (75%).

Specjalistów IT i analityków danych od zaraz…

Okazuje się, że najtrudniej znaleźć osoby, które dysponują umiejętnościami z zakresu IT i analizy danych (32% firm). Poszukiwani są pracownicy z kompetencjami z zakresu logistyki i operacji (29%), obsługi klienta (27%), HR (36%) oraz sprzedaży i marketingu (23%). Raport wskazuje też, że wśród najpilniej pożądanych cech kandydatów są m.in. odporność na stres, rzetelność oraz kreatywność.

Największą trudność z zatrudnieniem pracowników o pożądanych kompetencjach deklarują organizacje z centralnej (78%) i południowej (72%) części kraju. Nieco lepiej sytuacja wygląda w regionie wschodnim (69%) i północno-zachodnim (68%). Najmniejszy niedobór talentów odczuwają pracodawcy z północnej (62%) i południowo-zachodniej (58%) Polski.

Do problemów ze znalezieniem pracowników o poszukiwanych umiejętnościach przyznaje się 75% pracodawców branży budowlanej – w przypadku firm tego sektora najtrudniejsi do pozyskania są specjaliści z obszaru logistyki i operacji (45% wskazań) oraz produkcji (40%).

Kłopoty ze znalezieniem pracowników z odpowiednimi kompetencjami ma 64% organizacji branży IT i technologii. Brakuje nie tylko specjalistów IT i analizy danych (53% wskazań), ale też pracowników HR (32%) oraz logistyki i operacji (32%).

W sektorze handlu problem dotyczy 70% ankietowanych pracodawców – problem dotyczy przede wszystkim pracowników IT i analizy danych (34%), specjalistów z zakresu logistki oraz marketingu i sprzedaży (po 32%). Z niedoborem talentów boryka się też 72% pracodawców z obszaru edukacji, zdrowia i administracji publicznej. Najtrudniejszymi do zrekrutowania specjalistami w tej branży są pracownicy IT i analizy danych (34%) oraz obsługi klienta (32%). 

W przypadku branży gastronomicznej i hotelarskiej pracodawcy odczuwają przede wszystkim deficyt specjalistów obsługi klienta (50% wskazań). W firmach z obszaru: bankowość, finanse, ubezpieczenia i nieruchomości brakuje zwłaszcza specjalistów IT & analizy danych (te kompetencje wskazało 43% pracodawców). W branży produkcyjnej pracodawcy poszukują przede wszystkim pracowników produkcyjnych (45% wskazań). 

Niewielkim pocieszeniem dla polskich przedsiębiorców jest pewnie informacja, że z niedoborem pracowników zmaga się cały świat. Średnia globalna wynosi 75%. Największą lukę w dostępności talentów odnotowuje Tajwan (88%), Portugalia (85%) oraz Singapur (84%). Najniższe wskazania dotyczą Czech (49%), Słowacji (56%) oraz Kolumbii (61%).

Pandemia zmieniła wszystko

Komentując wyniki raportu dyrektor Manpower w Polsce Kamil Sadowniczyk zauważył, że szybko rosnące zapotrzebowanie na nowe kompetencje to m.in. następstwa zmian związanych z pandemią. Wskazał, że ostatnie dwa lata to czas transformacji cyfrowej oraz umacniającego się trendu automatyzacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych czy logistycznych.  Jak podkreślił, duży wpływ na rynek pracy mają także czynniki zewnętrzne: zakłócenia w globalnym łańcuchu dostaw wymagają od firm jeszcze większej elastyczności, są też przyczyną decyzji o przeniesieniu jego części do Europy, w tym do Polski. To także nasila zapotrzebowanie na kandydatów o odpowiednich umiejętnościach. 

W raporcie znalazło się też zestawienie najbardziej pożądanych cech pracowników. Są to kolejno:  odporność na stres i umiejętność adaptacji, rzetelność i dyscyplina, kreatywność, analiza i krytyczne myślenie oraz umiejętność rozwiązywania problemów.

Dyrektor ManpowerGroup Talent Solutions w Polsce Szymon Rudnicki zauważył, że w czasach ogromnej dynamiki zmian kompetencje miękkie stają się obok umiejętności twardych filarem rozwoju organizacji. Podkreślił, ze jest to kluczowy czynnik w doborze kandydatów do firm, a ich podnoszenie i rozwój powinny być istotnym elementem strategii zarządzania talentami.

W badaniu wspieranym przez firmę Reputation Leaders udział wzięło ponad 40 tys. pracowników z 40 krajów. Materiały poddane analizie zostały zebrane w kwietniu 2022 r.

Polscy pracodawcy i pracownicy wszelkich sektorów nie mogą zapominać, że zdobywanie nowych umiejętności i doskonalenie już posiadanych kompetencji umożliwia Baza Usług Rozwojowych PARP. Kursy i szkolenia znajdujące się w ofercie #BUR świadczone są w formie stacjonarnej, hybrydowej i zdalnej, istnieje też możliwość zdobycia dofinansowania do usług rozwojowych.

 

Opublikowano: 26.07.2022 14:40
Poprawiono: 26.07.2022 12:38
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: