20 czerwca 2022 r.

Raport: pracownicy zadowoleni, choć czasy niepewne

Spada bezrobocie, rosną wynagrodzenia, spora część pracodawców dba o rozwój zawodowy kadr – nic dziwnego, że pracownicy mają pewne powody do optymizmu. Tak przynajmniej wynika z ostatniego raportu PARP "Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań". 

Wśród wymienionych w raporcie pozytywnych zjawisk dotyczących rynku pracy wskazano m.in. rosnące średnie miesięczne wynagrodzenie, rosnącą liczbę ofert w urzędach pracy oraz rosnący poziom satysfakcji z pracy. Pracownicy niezmiennie zainteresowani są podnoszeniem swoich kwalifikacji, sami też dbają o swoje kompetencje. Cieniem na tych optymistycznych wskaźnikach kładą się następstwa agresji Rosji na Ukrainę: wzrost cen energii i żywności, rosnące koszty surowców oraz, w przypadku wielu firm, konieczność dostosowania poziomu produkcji i zatrudnienia do nowej rzeczywistości.

Z danych ManpowerGroup wynika, że poziom satysfakcji z pracy w I kwartale 2022 r. wzrósł o 1 p.p. w stosunku do poprzedniego kwartału i wyniósł 75%. Największy odsetek zadowolonych respondentów odnotowano w  (91%), w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (81%) oraz w ochronie (81%). Najwyższy, przekraczający 80% odsetek osób usatysfakcjonowanych z pracy zidentyfikowano wśród kadry zarządzającej, wśród inżynierów oraz kierowników średniego szczebla.

Rozwój zawodowy to podstawa

W odczuciu 44% pracowników pracodawcy dbają o ich rozwój zawodowy, choć nie do końca w formie, która by im najbardziej odpowiada. Według pracowników pracodawca najczęściej oczekuje od nich zdobywania nowych kwalifikacji poprzez wykonywanie nowych obowiązków (42%) oraz realizację coraz bardziej odpowiedzialnych zadań (34%). Natomiast pracownicy najczęściej oczekują od pracodawcy kierowania na szkolenia podnoszące kwalifikacje (38% wskazań) oraz wsparcia zdobywania nowych umiejętności poprzez wyznaczanie nowych zadań (37%).

Ponad połowa pracowników deklaruje, że rozwija swoje kompetencje zawodowe (61%) i w zdecydowanej większości dba o to we własnym zakresie (95%). Najczęściej wymienianymi powodami, dla których pracownikom zależy na rozwoju, są: własna satysfakcja (48%) oraz szansa na wyższe wynagrodzenie (44%).

Raport zawiera też przewidywania pracowników w kwestii najbardziej pożądanych kompetencji w najbliższej dekadzie. To przede wszystkim znajomość języków obcych (62%), zdolność szybkiego dostosowywania się do zmian (52%) oraz kompetencje cyfrowe (50%). Zdaniem pracowników istotne staną się również umiejętności miękkie, innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów (46%) oraz umiejętność ciągłego uczenia się (45%).

Pracownicy i pracodawcy powinni pamiętać, że w Bazie Usług Rozwojowych znaleźć można imponującą ofertę usług szkoleniowych i doradczych o wysokiej jakości i w akceptowalnej dla zatrudniających cenie. Na wiele z nich można otrzymać dofinansowanie. 

W poszukiwaniu coraz lepszego wynagrodzenia

Z danych GUS wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem (brutto) w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2022 r. wyniosło 6665,64 zł.  To więcej o 7,2 proc. w porównaniu miesiącem poprzednim i 12,4% więcej niż rok wcześniej. Niezmiennie to wysokość wynagrodzenia najczęściej decyduje o zmianie pracy.

Według badań ManpowerGroup, kolejne czynniki wpływające na decyzję o wyborze innego pracodawcy to m.in. chęć rozwoju zawodowego, korzystniejsza forma zatrudnienia u nowego pracodawcy i niezadowolenie z dotychczasowego miejsca zatrudnienia.

W I kwartale br. największą rotację pracowników zanotowała branża handlu detalicznego i hurtowego (27%) oraz transportu i logistyki (26%). Najgorzej swoje szanse na znalezienie nowej pracy, tak samo dobrej lub lepszej od obecnej oceniają̨ osoby pracujące w edukacji. Najbardziej pewni znalezienia nowej pracy są̨ kierowcy. Pracę w półroczu poprzedzającym badanie zmienił co piąty ankietowany, 18% zmieniło stanowisko u obecnego pracodawcy.

Następstwa wojny

W raporcie wskazano też negatywne, obejmujące obszar całej UE, skutki społeczno-gospodarcze wojny na Ukrainie. Jedną z wiodących konsekwencji ataku Rosji na Ukrainę̨ jest gwałtowny wzrost cen energii i żywności. Przedsiębiorstwa w coraz większej liczbie borykają się̨ ze wzrostem kosztów surowców oraz koniecznością̨ dostosowania poziomu produkcji i zatrudnienia.

Wojna skutkuje też napływem do Polski uchodźców, w walnej większości kobiet. Część z nich to potencjalni lub aktywni uczestnicy naszego rynku pracy – z badań wynika, że co trzeci uciekinier wojenny planuje zostać Polsce na dłużej.  82% badanych nie pracowało wcześniej w Polsce, jednak dwie na trzy pytane osoby zadeklarowały, że zamierzają podjąć w Polsce pracę.

Raport dotyczy okresu od 29 marca do 29 kwietnia 2022 r. Badaniem objęto zarówno pracodawców, jak i pracowników.

Treść raportu dostępna jest tutaj.

 

 

 


Opublikowano: 20.06.2022 16:46
Poprawiono: 21.06.2022 14:11
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: