18 maja 2022 r.

Innowacyjna Polska Wschodnia. Projekty w województwie podkarpackim współfinansowane ze środków europejskich wzbogacą mapę atrakcji turystycznych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przyznała dofinansowania podmiotom, które przedstawiły najlepsze propozycje produktów sieciowych. Wśród wybranych projektów znalazły się m.in. te, które wzbogacą turystyczną mapę Polski Wschodniej – w województwie podkarpackim.

Na przełomie 2019 i 2020 roku PARP prowadziła nabór do konkursu „Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP”, który był częścią Programu Polska Wschodnia (POPW). Produkt sieciowy to taki, który tworzony jest przez więcej niż jeden podmiot. O wsparcie mogły ubiegać się konsorcja złożone z przynajmniej trzech firm, które miały pomysł na wspólne rozwiązania lub samodzielny wnioskodawca wraz z podmiotem współpracującym. Ważne, żeby efektem współpracy był innowacyjny produkt, najczęściej oferowany jako pakiet usług, utworzony pod wspólną marką. Projekty mogły dotyczyć działań realizowanych na terenie jednego z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego lub warmińsko-mazurskiego. Dotacje mogły wynosić do 152 mln zł na projekt, a środki należało wykorzystać m.in. na rozbudowę infrastruktury sieciowej, zakup środków trwałych oraz opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu. Tym razem przedstawiamy wybrane projekty z województwa podkarpackiego.

Podkarpacie tradycją stoi

Ciekawą inwestycją, bazującą na tradycji regionu podkarpackiego, jest Stara Warzelnia, która powstanie w Straszydle. Głównym celem projektu jest wdrożenie innowacyjnego w skali Europy sieciowego produktu, czerpiącego bezpośrednio z tradycji sięgających średniowiecza i warzenia soli z solanki pozyskiwanej z żupy solnej. Projekt Stara Warzelnia, z dotacją ponad 6 mln zł, realizowany jest samodzielnie przez ERINWEST Damian Rogalski.

W ramach przedmiotowego zadania, oprócz średniowiecznej warzelni, powstanie muzeum z pokojami noclegowymi i SPA. Oferta Starej Warzelni będzie obejmować usługi muzealne i edukacyjne związane z warzeniem soli oraz figurami solnymi. Będą to także usługi SPA, bazujące na właściwościach wody solankowej z żupy solnej w Sołonce. Ponadto będzie można skorzystać np. z turniejów łuczniczych czy turniejów walki na miecze. Planowana jest także organizacja bali – usług inspirowanych warzeniem soli oraz średniowieczem.

– Podkarpacie ma wiele do zaoferowania dla turystów. Zgłasza się do nas coraz więcej podmiotów z projektami, które chcą wykorzystać i podkreślić rolę tradycji w tym regionie. To co warto zaznaczyć, to fakt, że każdy z nich jest unikalny i atrakcyjny dla szerokiego grona odbiorców – skomentował Maciej Berliński, dyrektor Departamentu Projektów Infrastrukturalnych, PARP.

Zalew Soliński miejscem pełnym żywiołów

W Bieszczadach nad Zalewem Solińskim powstanie projekt, który dostał dofinansowanie na kwotę 8,7 mln zł. Główną atrakcją inwestycji „Bieszczady – miejsce pełne żywiołów” jest oferta rekreacyjno-sportowa w formie gier wodnych, typu watercaching. To projekt oparty na połączeniu gier terenowych typu LARP, ale rozgrywanych na wodzie, przy użyciu ICT. Tworzony produkt turystyczny zlokalizowany jest w bardzo ciekawym geograficznie, przyrodniczo oraz hydrologicznie i kulturowo miejscu. Zalew Soliński powstał poprzez wzniesienie zapory wodnej w przewężeniu doliny, poniżej ujścia rzeki Solinki do Sanu, koło wsi Solina. Co jest niezwykłe w Zalewie Solińskim, to fakt, że pływając po nim przemieszczamy się nad całymi wsiami, bowiem kiedy powstawał zbiornik zatopione zostały wsie Solina, Teleśnica, Sanna, Horodek, Sokole, Chrewt i część Wołkowyji.

W ramach projektu główną atrakcją będzie innowacyjny rodzaj aktywności związanej z eksploracją Zalewu Solińskiego. W wyniku jego realizacji zakupione zostaną różnego rodzaju jednostki pływające (łódki spacerowe różnych typów 2-8 osobowe, katamarany, łodzie żaglowo-wiosłowe), które zostaną wyposażone w monitory i tablety umożliwiające prowadzenie gier i zabaw przy użyciu technologii rozszerzonej rzeczywistości (AR) oraz Virtual Reality (VR) (nieodłączny element zestawu). Ponadto projekt obejmuje budowę i wyposażenie budynków Mariny nad Soliną i apartamentów w Lesku oraz wykonanie pomostu pływającego i basenu nad Soliną.

 „Bieszczady – miejsce pełne żywiołów” realizowane jest przez konsorcjum trzech podmiotów: Relavia Sp. z o.o., AHA Halina Łebek-Bielecka, Arkadiusz Bielecki, Adam Bielecki S.C. oraz GGG Noclegi „Leśniczówka” Iwona Wojtas.

Ruch to zdrowie

Kolejnym ciekawym projektem, powstającym w województwie podkarpackim, jest Wzorcownia Ruchu – Centrum Regeneracji i Kształtowania Postawy. Inwestycja dostała dofinansowanie na prawie 20 mln zł i jest realizowana przez konsorcjum trzech firm: Centrum Ubezpieczeń i Turystyki Marek Piskur, JLM TRANS Sp. z o.o. oraz ARINI CAFE Sp. z o.o.

Głównym założeniem projektu jest kształtowanie każdej formy ruchu. Zapewnić to ma „ruch – w każdej formie” (hasło przewodnie oferty), czyli korzystanie z aktywności fizycznej niezależnie od: wieku, płci, preferencji, możliwości, predyspozycji, dysfunkcji i niepełnosprawności (całość wyposażenia będzie dostępna dla osób niepełnosprawnych), przebytych urazów i ich rezultatów dla obecnej formy klienta. Przez formę rozumie się zarówno formę fizyczną klientów, jak i wybraną formę aktywności (od treningu funkcjonalnego, przez siłownię i sporty zespołowe, po zabawę – w wirtualnej rzeczywistości czy też strefie aktywności dziecięcej). Celem jest kształtowanie właściwych postaw i wzorców ruchowych. Projekt realizowany będzie nie tylko przez zapewnienie pełnej oferty aktywności fizycznej, ale także przez elementy edukacyjne. Dzięki temu możliwe będzie stworzenie Centrum, mającego charakter interaktywnego centrum nauki o ciele i ruchu. Projekt obejmuje łącznie inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych, wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, a także zastosowanie rozwiązań IT. Zakłada budowę budynku usługowego w zakresie usług sportowych, regeneracji, odnowy biologicznej, usług noclegowych i gastronomicznych o powierzchni użytkowej budynku nieco ponad 10 tys. m2

– W ramach konkursu „Tworzenie produktów sieciowych przez MPŚ” dla województwa podkarpackiego podpisaliśmy 8 umów z przedsiębiorstwami i konsorcjami na kwotę dofinansowania ponad 195 mln zł – podsumowuje Maciej Berliński.

Pliki do pobrania


Opublikowano: 18.05.2022 17:49
Poprawiono: 18.05.2022 15:49
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: