8 kwietnia 2022 r.

Jak prawidłowo wypełnić Kartę dostawcy usług i oferować usługi w BUR ?

Aby rozpocząć oferowanie swoich usług w  BUR i dotrzeć do nowych klientów ze szkoleniami i doradztwem, niezbędne jest poprawne wypełnienie formularza Karty dostawcy usług. Miesięcznie weryfikujemy średnio 500 takich Kart. W ostatnim czasie zauważyliśmy, że wiele z nich jest błędnie uzupełnionych. Poniżej  prezentujemy najczęściej pojawiające się błędy w formularzu i  podpowiadamy jak go wypełnić, żeby rejestracja mogła się odbyć bez przeszkód i jak najszybciej.  Znajdują się tu także przykładowe pola formularza Karty, na które  warto zwrócić uwagę, bo przy ich uzupełnianiu często zdarzają się pomyłki.

Tylko poprawnie wypełnione dokumenty rejestrowe, zatwierdzone podczas weryfikacji umożliwiają rozpoczęcie oferowania swoich usług w Bazie.

Zakładka 1 ‘Dane podstawowe’

 • Błędna nazwa Dostawcy usług.

Uzupełnij pełną nazwę firmy zgodnie z zapisem w dokumencie rejestrowym.
Zwróć uwagę na znaki specjalne takie jak: -,.,'(),/,@,&,",#;+,_!,$.

 • Błędna forma prawna

Zwróć uwagę, aby była zgodna z dokumentem rejestrowym.
Formę prawną można sprawdzić w rejestrze GUS (REGON) na stronie: https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx.

 • Załączniki zawierające dane osobowe.

Pamiętaj, aby zamieszczone dokumenty nie zawierały danych osobowych takich jak numer PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia.
Uwaga: Przypominamy, że informacje zawarte w pierwszej i drugiej części Karty Dostawcy usług widoczne są dla wszystkich użytkowników Bazy Usług Rozwojowych.

 • Certyfikat i/ lub uprawnienie z mocy prawa załączone w pierwszej części Karty Dostawcy usług.

Pamiętaj, aby aktualny certyfikat czy uprawnienie z mocy prawa dołączyć także
w czwartej części Karty Dostawcy usług w polu ‘Lista certyfikatów’ lub ‘Lista uprawnień z mocy prawa’.

Zakładka 2 ‘Dane teleadresowe’

 • Błędny adres.

Dane adresowe muszą być zgodne z dokumentem rejestrowym na dzień złożenia wniosku o wpis do Bazy Usług Rozwojowych.
Dane należy wybrać z dostępnych list rozwijanych.

 • Błędnie uzupełnione pola ‘Instytucja certyfikująca (wpisana do ZRK)’ oraz pole ‘Podmiot upoważniony do przeprowadzenia walidacji’.

Pole ‘Instytucja certyfikująca (wpisana do ZRK) oraz pole ‘Podmiot upoważniony do przeprowadzenia walidacji’ zaznacz i uzupełnij wyłącznie w przypadku, gdy jesteś wpisany do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. Lista instytucji wpisanych do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji dostępna jest pod adresem: https://kwalifikacje.gov.pl/

Zakładka 3 ‘Oferta szkoleniowa’

 • Pominięcie trzeciej części Karty Dostawcy usług w przypadku ubiegania się o wpis z możliwością świadczenia usług z dofinansowaniem za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Jeśli posiadasz uprawnienia do świadczenia usług z możliwością dofinansowania ze środków publicznych wypełnij trzecią część Karty Dostawcy usług.

Zakładka 4 ‘Certyfikaty i uprawnienia’

 • Błędna nazwa i rodzaj certyfikatu.

Pamiętaj, aby nazwę certyfikatu wybrać z listy rozwijanej. 
Zwróć uwagę, aby numer, nazwa wystawcy dokumentu oraz data ważności certyfikatu były prawidłowo uzupełnione.

Uwaga: Jeśli posiadasz Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych oraz doradczych – pamiętaj, aby utworzyć dwie oddzielne pozycje dla każdego zakresu. W polach ‘Numer’, ‘Data ważności’, ‘Nazwa Wystawcy’ powiel informacje z certyfikatu oraz ponownie załącz ten sam certyfikat.

 • Błędna podstawa prawna przy uprawnieniach z mocy prawa.

Pamiętaj, aby sprawdzić podstawę prawną posiadanego uprawnienia z mocy prawa do świadczenia usług dofinansowanych i wybrać ją z listy rozwijanej.

Np.: uprawnienia z zakresu kursów prawa jazdy na podstawie art. 39 g ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.)
w polu ‘Podstawa prawna’ należy wskazać z listy rozwijanej art. 39 g ustawy z dnia
6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz.2140 z późn. zm.)

 • Błędnie opisany dokument uprawniający.

Opisz dokument uprawniający zgodnie z danymi na dokumencie uprawniającym.

Np.: ‘Zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy wydane przez Wojewodę Lubuskiego z dnia 15.11.2016 r. o sygnaturze: WL-III.9078.11.2016’

 • Błędny zakres uprawnień.

Pamiętaj, aby uzupełnić cały zakres uprawnień wymieniony w dokumencie uprawniającym wraz z podaniem zakresu godzinowego (jeśli dotyczy).

 • Błędna podstawa prawna do świadczenia usług w przypadku uczelni wyższych.

W przypadku studiów podyplomowych oraz kursów i szkoleń realizowanych przez uczelnie podstawę prawną stanowi art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) – pamiętaj, aby podstawę prawną wybrać z listy rozwijanej.

Przypominamy, że przygotowaliśmy dla Państwa samouczek, który krok po kroku prezentuje sposób rejestracji Dostawcy usług w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Zachęcamy do zapoznania się z materiałem, który dostępny jest pod tym adresem
(film instruktażowy nr 6).

 

 


Opublikowano: 08.04.2022 10:27
Poprawiono: 08.04.2022 09:27
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: