7 kwietnia 2022 r.

Rozwijaj swoje kompetencje cyfrowe. PARP przeznaczyła 70 mln zł. dla obecnych i przyszłych menadżerów na rozwój kompetencji cyfrowych. Sprawdź i korzystaj z tej oferty !

Technologie cyfrowe szybko się rozwijają i otwierają wiele możliwości dla przedsiębiorców. Cyfryzacja w firmie stała się koniecznością, jednak w wielu przypadkach stanowi też ogromne wyzwanie. Dostosowanie się do tych zmian dla firm z sektora MŚP nie jest łatwe – mniejsze firmy nie mają takich zasobów, jak duże przedsiębiorstwa. Z badań Smart Industry Polska 2020 prowadzonego wśród MMŚP wynika, że 12% menadżerów bierze udział w szkoleniach dotyczących transformacji cyfrowej. Jednocześnie aż 45% menedżerów nie korzysta z żadnej wiedzy na temat digitalizacji.

Jeśli zależy ci na  doświadczonej kadrze zarządzającej, wykorzystującej w pracy technologie cyfrowe już dziś sprawdź ofertę projektu „Akademia menadżera – kompetencje w zakresie cyfryzacji”. W ramach tego konkursu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dofinansuje m.in. diagnozę indywidualnych potrzeb firm w zakresie transformacji cyfrowej i wybrane usługi rozwojowe.  

Ze szkoleń i doradztwa dot. skutecznego wdrażania transformacji cyfrowej mogą skorzystać przedstawiciele kadry menadżerskiej i właścicielskiej oraz pracownicy  firm z sektora MMŚP, którzy są planowani do objęcia funkcji kierowniczych. Osoby te powinny posiadać podstawowe kompetencje menadżerskie, a także chcieć poszerzyć kwalifikacje w zakresie wdrażania i zarządzania transformacją cyfrową firmy.  

Wśród zagadnień wspieranych w „Akademii menadżera” znalazły się te, które zawsze budzą największe obawy przedsiębiorców tj. bezpieczeństwo cyfrowe, jak również te, które są postrzegane jako największa szansa transformacji cyfrowej czyli marketing i sprzedaż w gospodarce cyfrowej. Program wspiera również rozwój kompetencji cyfrowego menadżera.

Z oferty mogą skorzystać firmy MMŚP z całego kraju, bez względu na profil i formę prowadzonej działalności.  W ramach projektu firma może otrzymać nawet 150 tys. zł. dofinansowania.

Chęć udziału w projekcie należy zgłosić dowolnie wybranemu operatorowi za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Obecnie rekrutację prowadzą:

Informacje na temat otwarcia nowych naborów znajdą się na stronach internetowych operatorów; tu zamieszczane będą także informacje o kolejnych turach rekrutacji.

Usługi w ramach oferty szkoleniowo-doradczej powinny rozwijać następujące kompetencje: bezpieczeństwo cyfrowe, zarządzanie cyfryzacją w inteligentnej fabryce, zarządzanie transformacją cyfrową, opracowanie modelu biznesowego, zarządzanie zmianą, zarządzanie produktem, przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku, marketing w gospodarce cyfrowej, sprzedaż w gospodarce cyfrowej, przedsiębiorczość technologiczna, zarządzanie procesami w transformacji cyfrowej i zarządzanie zintegrowanymi danymi.

Usługi te muszą zostać wybrane z oferty szkoleniowej i doradczej  Bazy Usług Rozwojowych. Szczegółowe informacje i opis kompetencji menadżerskich w zakresie cyfryzacji.  


Opublikowano: 07.04.2022 12:58
Poprawiono: 21.04.2022 08:34
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: