13 września 2021

Jak PARP wspiera transformację cyfrową MŚP? Zapraszamy na webinar.

Zapraszamy na bezpłatny webinar Konfederacji Lewiatan pt. „Jak przygotować firmę na transformację cyfrową? Kluczowe wyzwania i źródła finansowania z dotacji PARP”. Będzie to okazja do pogłębienia wiedzy na temat przygotowania firmy do procesu transformacji cyfrowej w warunkach konkurencji i dużej niepewności oraz zwiększenia świadomość na temat roli kompetencji cyfrowych pracowników i menadżerów.

W trakcie spotkania będzie można zdobyć informacje o możliwości pozyskania finansowania z programów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: Szymon Kurek - ekspert w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach PARP opowie o projekcie, terminach i środkach finansowych, które mogą otrzymać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach „Akademii menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji”, natomiast Michał Wiśniewski - główny specjalista w Departamencie Usług Proinnowacyjnych PARP przedstawi projekt „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację”.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy: właścicieli/lki małych i średnich firm, prezesów/ski i członków/kinie zarządu, kadrę kierowniczą (m.in. digital ofiicerów, digital transformation director), osoby odpowiedzialne za transformację i technologie cyfrowe, ale także przedstawicieli/lki tych firm MŚP, które dopiero rozważają rozpocząć proces transformacji cyfrowej lub planują przygotować programy rozwoju kompetencji cyfrowych.

Webinar odbędzie się we wtorek,  28 września 2021 r., godz.: 11:00 - 12:30

Link do formularza zgłoszeniowego. Już teraz zachęcamy do rezerwacji miejsca.


Opublikowano: 13.09.2021 08:58
Poprawiono: 13.09.2021 09:51
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: