7 września 2021

Dzieje się, dzieje - nowe środki na szkolenia w regionach- aktualizacja

Wrzesień to tradycyjnie miesiąc rozpoczęcia nauki w szkołach. Również operatorzy z 7 województw, od września ruszają z nowymi naborami na usługo rozwojowe i  zapraszają na szkolenia dofinansowane ze środków europejskich. Warto sprawdzić, gdzie osoby prowadzące mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz oraz osoby tam pracujące mogą zdobyć środki na rozwój swoich kompetencji i umiejętności. Zwłaszcza, że ofert jest wyjątkowo dużo. 

Ogłoszenie naboru w woj. podlaskim

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A w Suwałkach – Lider projektu zintegrowanego informuje, iż III nabór do projektu „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” rozpocznie się dnia 24 września 2021 r. (piątek) o godz. 8.00:

 • W ramach Poddziałania 3.2.1. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego” - limit wniosków:  250;
 • W ramach Poddziałania 3.2.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenie i kursy zawodowe” - limit wniosków: 50.

Więcej informacji.

Ogłoszenie naboru w woj. podkarpackim (subregion przemyski)

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza XX nabór formularzy zgłoszeniowych w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”.

Formularze zgłoszeniowe do projektu można składać w terminie od 09.09.2021 do 24.09.2021

Uwaga ! Z dofinansowania w ramach naboru XX mogą skorzystać wyłącznie osoby (pracownicy oraz właściciele przedsiębiorstw), które nie uczestniczyły dotychczas w dofinansowanych usługach rozwojowych w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”. Z dofinansowania w ramach tego naboru wyłączone są studia podyplomowe.

Więcej informacji na stronie.

Trwa nabór w woj. zachodniopomorskim

Polska Fundacja Przedsiębiorczości Operator usług rozwojowych w woj. zachodniopomorskim informuje, że w związku z uwolnieniem puli środków zarezerwowanej na III kwartał 2021 r. wznowiony został nabór wniosków/dokumentów zgłoszeniowych dla wszystkich Beneficjentów. Nabór jest prowadzony od 01 września br. aż do odwołania lub wyczerpania limitu. Zgłoszenia prosimy przesyłać elektronicznie poprzez platformę FUR.

Więcej informacji na stronie

Trwa nabór w woj. wielkopolskim

Zakład doskonalenia zawodowego w Poznaniu zaprasza do udziału w XX turze naboru wniosków, która będzie trwała do 10.09.2021 do godz. 9.00. Szczegółowe warunki rekrutacji i udziału w projekcie zostały opisane w Regulaminie Rekrutacji Uczestników  oraz Regulaminie Udziału w Projekcie. Przewidziana alokacja na turę naboru – 400 949,44 PLN Przewidywany termin publikacji Listy rankingowej – ok. 16.09.2021 r. Termin realizacji usług rozwojowych – od 01.10.2021 r.

Więcej informacji na stronie

Trwa nabór w woj. małopolskim (subregion sądecki oraz podhalański)

 1. Miasto Nowy Sącz - Operator usług rozwojowych w woj. małopolskim (subregionie sądeckim) zaprasza do udziału w 9 naborze wniosków o dofinansowanie w ramach bonów rozwojowych w projekcie „Sądeckie Bony Szkoleniowe”. Zakończenie naboru: 08.09.2021 godz. 15:00 (lub do wyczerpania alokacji wraz z pulą rezerwową). Decyduje kolejność zgłoszeń! Podstawowa pula alokacji: 700 000 zł

  Dane kontaktowe na stronie projektu.

 2. Fundacja Rozwoju Regionu Rabka- Operator usług rozwojowych w woj. małopolskim (subregionie podhalańskim) zaprasza do udziału w IX naborze wniosków. Zakończenie naboru: 20.09.2021 godz. 16:00 (lub do wyczerpania alokacji wraz z pulą rezerwową).Pula podstawowa: 250 000 zł (pula rezerwowa – 100 000 zł). Jedną z grup preferowanych są przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w ramach 2.2 POWER. Decyduje kolejność zgłoszeń!

  Więcej informacji na stronie.

Trwa nabór w woj. łódzkim

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A - Operator usług rozwojowych w woj. łódzkim zaprasza do udziału w X rundzie naboru  do  projektu Strefa RozwoYou 2.

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu województwa łódzkiego. Alokacja: 10 000 000 zł. Zgłoszenia na studia podyplomowe będą rozpatrywane priorytetowo (MŚP po podpisaniu umowy wsparcia ma obowiązek niezwłocznie przekazać Operatorowi Kartę usługi).

Limit na pracownika 9 240 zł (w tym minimalny wkład własny 20%)

Limity kwotowe dla firm:

 • mikro i małe: 80 010 zł 
 • średnie: 230 020 zł

Regulamin konkursu i rekrutacji dostępny w zakładce

Więcej informacji na stronie.

HRP Group sp. z o.o.- Operator usług rozwojowych w woj. łódzkim informuje o uruchomieniu nowych naborów:

Nabór D5- Nabór na bony długoterminowe dedykowany dla MŚP chcących przeszkolić pracowników, którzy chcą zrealizować studia podyplomowe.

 • Kwota naboru (alokacja): 471 030,00 zł
 • Ilość bonów: 6729 bonów

Bony długoterminowe – dla usług dłuższych, wszystkie usługi muszą się rozpocząć w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, data ważności bonów: do 30.09.2022 r. (termin zakończenia realizacji usług).

Nabór K21- Nabór bonów krótkoterminowych dedykowany dla MŚP, którzy chcą przeszkolić pracowników będących w wieku 50 plus.

 • Kwota naboru (alokacja): 798 000,00 zł
 • Ilość bonów: 11 400 bonów

Bony krótkie, data ważności bonów: do 30.11.2021 r.

Nabór K22- Nabór bonów krótkoterminowych dedykowany dla MŚP którzy nie brali udziału w Projekcie, chcących przeszkolić pracowników będących osobami o niskich kwalifikacjach.

 • Kwota naboru (alokacja): 518 210,00 zł
 • Ilość bonów: 7403 bony

Bony krótkie, data ważności bonów do: 01.12.2021 r. 

Nabór K23- Nabór bonów krótkoterminowych dedykowany dla mikro oraz małych przedsiębiorstw, którzy nie brali udziału w Projekcie, chcących przeszkolić pracowników bez względu na ich wiek oraz wykształcenie.

 • Kwota naboru (alokacja): 504 770,00 zł
 • Ilość bonów: 7211 bonów

Bony krótkie, data ważności bonów: do 02.12.2021 r. (termin zakończenia realizacji usług).

Więcej informacji na stronie.  

Rozpoczęcie naboru w woj. dolnośląskim (subregion jeleniogórski)

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.- Operator usług rozwojowych w woj. dolnośląskim informuje, że rozpoczyna przyjmowanie dokumentów zgłoszeniowych  do projektu pt. „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników – edycja II”.

Wsparcie w ramach projektu kierowane będzie do przedsiębiorców z sektora MMŚP oraz ich pracowników w formie:

 • doradztwa w zakresie określenia ich potrzeb rozwojowych i korzystania z Bazy Usług Rozwojowych;
 • dofinansowania MMŚP wybranych usług rozwojowych pozwalających w szczególności na nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji osób pracujących, usprawnienie procesów lub obszarów działania przedsiębiorstwa bądź częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności.

KARR S.A. realizuje projekt w subregionie jeleniogórskim: (powiaty: bolesławiecki, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski, m. Jelenia Góra)

Więcej informacji na stronie.

Więcej informacji dot. Podmiotowych Systemów Finansowania oraz kontakty do pozostałych Operatorów regionalnych znajdziecie Państwo na stronie serwisu informacyjnego BUR.

 


Opublikowano: 07.09.2021 11:46
Poprawiono: 13.09.2021 11:30
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: