1 września 2021

Łap Skilla! – unijne wsparcie dla młodych Małopolan

Nawet do 7 545 na szkolenia ogólne i zawodowe mogą otrzymać pracujące osoby, które pracują lub zamieszkują lub uczą się na obszarze Małopolski. Dzięki zawartemu w sierpniu Porozumieniu pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie oraz PARP, teraz mogą także korzystać z bogatej oferty, wysokiej jakości szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych.

Realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie projekt „Łap skilla” skierowany jest do osób:

  • które ukończyły 18 lat i nie ukończyły 25 lat
  • pracują
  • są związane z  Małopolską (przez miejsce pracy lub miejsce zamieszkania lub miejsce nauki na terenie Małopolski)
  • mają niskie dochody
  • posiadają obywatelstwo polskie lub zezwolenie na pobyt lub wizę, upoważniające do pobytu i podjęcia pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Udział w projekcie pomoże zwiększyć szanse na zatrudnienie, kontynuację pracy lub awans osób młodych. Projekt skierowany jest do osób o niskich dochodach  pracujących, które z własnej inicjatywy zdecydują się podnieść posiadane kompetencje lub uzyskać kwalifikacje w celu poprawy swojej sytuacji na rynku pracy.

Uczestnicy projektu najpierw otrzymają wsparcie doradcy zawodowego w projektowaniu dalszej kariery zawodowej. Na podstawie  przygotowanej przez doradcę diagnozy,  zakwalifikowane osoby otrzymają bony szkoleniowe, dzięki którym będą mogły skorzystać ze szkoleń w zakresie kompetencji ogólnych i zawodowych znajdujących się w administrowanej przez PARP Bazie Usług Rozwojowych.

Limit miejsc wynosi 1000 osób, decyduje kolejność zgłoszeń

Więcej informacji.


Opublikowano: 01.09.2021 09:58
Poprawiono: 06.09.2021 09:49
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: