13 sierpnia 2021

Dyżur Eksperta PARP - Kompetencje dla sektorów 2

W związku z ogłoszoną IV rundą konkursu „Kompetencje dla sektorów 2” na wybór projektów oferujących szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców i ich pracowników wynikające z rekomendacji Rad ds. Kompetencji w sektorach:  gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji oraz opieki zdrowotnej i pomocy społecznej ​ (Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach” PO WER, typ 1), eksperci PARP będą odpowiadać na Państwa pytania związane z przygotowaniem projektów i procedurą konkursową.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z osobami, które opracowały zasady konkursu i na co dzień zajmują się wdrażaniem projektów.

Dyżury eksperckie odbywają się w środy w godzinach 10.00 - 12.00 pod numerem infolinii: 22 432 89 37.​


Opublikowano: 13.08.2021 09:45
Poprawiono: 13.08.2021 09:45
Modyfikujący: 
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: