8 czerwca 2021

Plan dla Pracy i Rozwoju to między innymi Przemysł 4.0

Grant z Funduszy Europejskich w wysokości nawet 800 tys. zł, w tym do 85 tys. zł na refundację kosztów przygotowania planu transformacji w oparciu o cyfryzację, automatyzację lub robotyzację – przewiduje m.in. pilotaż programu "Przemysł 4.0", przygotowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Planu dla Pracy i Rozwoju opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Wnioski można składać już od 15 czerwca 2021 r.

Cyfryzacja i zwiększanie innowacyjności to procesy, które cechują każdą nowoczesną gospodarkę. Jednym z obszarów działań Planu dla Pracy i Rozwoju przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii jest „Impuls rozwojowy”, który obejmuje  wiele narzędzi, mających za zadanie pomóc polskim firmom w podnoszeniu konkurencyjności, m.in. poprzez modernizację. Taki cel przyświeca pilotażowi programu „Przemysł 4.0” prowadzonemu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w którym maksymalna kwota grantu to 800 tys. zł.

Kluczowe dla realizacji projektu jest opracowanie „mapy drogowej”, czyli całościowego planu transformacji firmy. Jej koszty mogą być zrefundowane do wysokości 85 tys. zł ze środków grantu. Dofinansowanie, poza refundacją kosztów opracowania „mapy drogowej”, będzie można przeznaczyć na: usługi doradcze związane z jej wdrożeniem, zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wprowadzenia w życie wybranego obszaru transformacji, a także nabycie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

Technologie, które mogą otrzymać dofinansowanie to:

  • Big Data oraz działania związane z analizą danych,
  • roboty przemysłowe,
  • przemysłowy internet rzeczy,
  • integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS),
  • cyberbezpieczeństwo,
  • chmura obliczeniowa,
  • wirtualna i rozszerzona rzeczywistość,
  • sztuczna inteligencja,
  • blockchain,
  • druk addytywny (druk 3D).

Aby skorzystać z dofinansowania, firma musi m.in. prowadzić działalność produkcyjną na terytorium Polski, a także przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (w terminie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku) osiągnąć przychody ze sprzedaży nie niższe niż 2 mln zł.

Całkowity budżet przewidziany w konkursie to 25 mln zł. Maksymalna wartość dofinansowania projektu to 800 tys. zł, a minimalny wkład własny wynosi 15 proc. Wnioski będzie można składać online od 15 do 30 czerwca 2021 r.

Więcej informacji na temat konkursu Przemysł 4.0

www.liczasiekonkrety.gov.pl


Opublikowano: 08.06.2021 10:15
Poprawiono: 10.06.2021 15:46
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: