27 maja 2021

Kody dostępowe usługi - nowe pole w karcie usługi. Jak i kiedy je wypełniać ?

Z uwagi na liczne zapytania wyjaśniamy, że pole „Kody dostępowe usługi” jest opcjonalne. Podane kody nie są wyświetlane w widoku karty usługi dostępnej dla użytkowników.Zamieszczone kody mają gwarantować dostęp dla Administratorów Regionalnych w przypadku monitoringu usług dofinansowanych ze środków publicznych.   Dla Państwa wygody na 5 oraz 2 dni przed rozpoczęciem usługi, system wyśle przypomnienie dotyczące uzupełnienia pola.

Równocześnie przypominamy, że brak wypełnienia pola nie powoduje zablokowania usługi.

Pragniemy zaznaczyć, że kodem może być link dostępowy do konkretnego spotkania lub link dostępowy do konkretnej usługi na platformie. Dodatkowo można podać hasło do platformy lub też hasło do spotkania.


Opublikowano: 27.05.2021 10:40
Poprawiono: 27.05.2021 14:24
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: