1 kwietnia 2021

Baza Usług Rozwojowych teraz także dla osób niesłyszących

Od 1 kwietnia korzystając z Bazy Usług Rozwojowych,  będzie można wybrać usługę online, tłumacza języka migowego, w ramach której zapewniamy tłumaczenia na żywo rozmowy doradcy infolinii BUR z osobą głuchą lub słabosłyszącą.
Po wybraniu ikonki MIGAM znajdującej się w sekcji Kontakt (obok „Zgłoś błąd”) na stronie BUR  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/, natychmiast zostaniemy połączeni z tłumaczem języka migowego.  Osoba niesłysząca po połączeniu się z tłumaczem miga, równocześnie tłumacz łączy się z infolinią BUR i tłumaczy z języka migowego na polski i odwrotnie.

Aby uzyskać pomoc tłumacza migowego wystarczy połączyć się z komputera, tabletu lub telefonu. Urządzenie musi być wyposażone w kamerę i Internet.

Jest to bardzo proste rozwiązanie, które ułatwia komunikacje pomiędzy osobą niesłyszącą, a osobą nieznającą języka migowego przy zapytaniach dotyczących oferty  Bazy Usług Rozwojowych.  Tłumacz będzie dostępny w dni robocze w godzinach pracy infolinii 801 332 202 tj. od 8.30 do 16.30. 


Opublikowano: 01.04.2021 15:42
Poprawiono: 01.04.2021 15:43
Modyfikujący: 
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: