29 grudnia 2020

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dot. konkursu "Kompetencje dla sektorów" II runda.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone konkursowi pn. „Kompetencje dla sektorów”, na realizację projektów mających na celu zdobycie i rozwój kompetencji przez przedsiębiorców i ich pracowników działających w następujących sektorach gospodarki:

 • finansowy,
 • turystyczny,
 • odzysku materiałowego surowców,
 • żywności wysokiej jakości,
 • komunikacji marketingowej,
 • telekomunikacji oraz kompetencji w handlu.

Dostępna w II rundzie konkursowej alokacja wynosi 33 087 125,00 zł, w tym kwota dofinansowania: 29 778 412,50 zł.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się następujące podmioty:

 1. podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
 2. podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
 3. reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z  dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.),
 4. organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 2019 r., poz. 1809),
 5. organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o  rzemiośle (Dz.U. z 2018 r. poz. 1267, z późn. zm.)
 6. organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 263, z późn. zm.),
  przedsiębiorcy.
   

Podmiot ubiegający się o dofinansowanie powinien posiadać niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie realizacji usług szkoleniowych lub doradczych dla przedsiębiorców lub ich pracowników.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

W projekcie wsparcie udzielane przedsiębiorcom lub ich pracownikom polega na refundacji przez Operatora wydatków na usługi rozwojowe wynikające z rekomendacji Rady ds. Kompetencji w sektorach: finansowym, turystycznym, odzysku materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości, komunikacji marketingowej, telekomunikacji oraz kompetencji w handlu.

Usługi rozwojowe można wybrać z Bazy Usług Rozwojowych przy wsparciu Operatora.

Spotkanie informacyjne skierowane jest do podmiotów, które są zainteresowane pełnieniem roli Operatora w projekcie obejmującym wsparcie przedsiębiorców i ich pracowników w wymienionych sektorach.

Operator nie może być wykonawcą usług rozwojowych oferowanych przedsiębiorcom w ramach projektu.

Poziom dofinansowania projektu wynosi 90% wartości wydatków kwalifikowanych.

Uprzejmie informujemy, że spotkanie będzie rejestrowane (audio-video), a jego transmisja będzie dostępna on-line na stronie wydarzenia. Uczestnicząc w spotkaniu wyrażają Państwo na to zgodę. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 

Rejestracja na spotkanie  możliwa do godz. 8:30 w dniu 08.01.2021 r.

Opublikowano: 29.12.2020 09:14
Poprawiono: 29.12.2020 12:08
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: