29 grudnia 2020

11 sektorów wydłuża termin przyjmowania zgłoszeń w ramach Zadania Covid-19

Informujemy, że wydłużono terminy przyjmowania zgłoszeń na szkolenia i doradztwo w ramach Zadania Covid-19 do 12 marca 2021 r. Wsparcie udzielane jest w następujących sektorach :

 1. Sektor IT
 2. Sektor komunikacji marketingowej
 3. Sektor żywności wysokiej jakości
 4. Sektor lotniczo-kosmicznego
 5. Sektor telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa
 6. Sektor chemii
 7. Sektor usług rozwojowych
 8. Sektor handlu
 9. Sektor gospodarki wodno-ściekowej
 10. Sektor odzysku materiałowego surowców
 11. Sektor opieki zdrowotnej i pomocy społecznej

W przypadku sektorów finansowego oraz motoryzacyjnego nabory nadal są wstrzymane, z uwagi na bardzo dużą ilość zgłoszeń.

Zgłoszenia są przyjmowane przez formularz zgłoszeniowy , a dodatkowe informacje znajdują się na stronie.

Opublikowano: 29.12.2020 08:54
Poprawiono: 29.12.2020 08:54
Modyfikujący: 
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: