19 listopada 2020

Oferta PARP podczas V Małopolskiego Forum Finansowego

Zapraszamy do udziału w V Małopolskim Forum Finansowym 2020, którego partnerem merytorycznym jest PARP.

Głównym wydarzeniem w programie MFF jest konferencja pt.  Dostępne wsparcie finansowe dla przedsiębiorców i rozwój sektora e-commerce i gospodarki cyfrowej. W jej trakcie  zaprezentowana zostanie Baza Usług Rozwojowych administrowana przez PARP, usługi rozwojowe z dofinansowaniem europejskim oraz oferta wsparcia dla firm szkoleniowo-doradczych.  

W ramach Forum działać będzie także zdalna strefa wystawiennicza, na którą  złożą się tematyczne i branżowe webinaria. Przedstawiciele PARP w trakcie spotkań on-line odpowiedzą na pytania dot. zagadnień  związanych z uzupełnieniem Karty Usług  BUR oraz przedstawią ofertę  PARP dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Konferencja w formule  on-line odbędzie się 24 listopada 2020 r. w godz. 9.00 do 16.00.

Szczegóły i rejestracja na stronie https://www.marr.pl/5mff/

Opublikowano: 19.11.2020 17:08
Poprawiono: 19.11.2020 17:18
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: