15 października 2020

Bezpieczne usługi rozwojowe w czasie pandemii

Pandemia COVID-19 nie odpuszcza, każdego dnia przybywa zakażeń. Na bieżąco publikowane są  komunikaty dotyczące sytuacji epidemicznej w kraju oraz zalecenia dla powiatów w strefie czerwonej i żółtej.  Ich celem jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i ochrona ich zdrowia.

W związku z tym, przypominamy o konieczności bieżącego śledzenia wiadomości  dotyczących możliwości świadczenia usług rozwojowych w czasie pandemii. Wszelkie informacje w tym zakresie oraz  „Wytyczne dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2” wydane przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii  we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym można znaleźć pod adresem https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy.

Zachęcamy do zapoznania się z Wytycznymi dotyczącymi organizacji szkoleń i do stosowania zawartych tam procedur. Pomoże to zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom szkoleń, a także pracownikom firm świadczących usługi rozwojowe.

Opublikowano: 15.10.2020 13:57
Poprawiono: 15.10.2020 14:19
Modyfikujący: 
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: