Pomiń nawigację

1 października 2020 r.

Startują szkolenia z unijnym dofinansowaniem do 80 proc, mające ograniczyć wpływ COVID-19 na gospodarkę. PARP zaprasza dostawców usług do przygotowania oferty usług rozwojowych dla przedsiębiorców.

Polska Agencja rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza dostawców usług rozwojowych do przygotowania i aktualizacji oferty szkoleń i doradztwa, mających pomóc przedsiębiorstwom ograniczyć trudności wywołane przez pandemię COVID-19. Już rozpoczął się nabór przedsiębiorstw zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na szkolenia i doradztwo. Rekrutacja potrwa do 30 listopada 2020 r.

W projekcie „Kompetencje dla sektorów zadanie COVID-19” PARP przeznaczyła niemal 56 mln zł. na dofinansowanie usług rozwojowych dla mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Usługi szkoleniowe i doradcze, z których może skorzystać przedsiębiorstwo w ramach zadania COVID-19 zostały określone w nadzwyczajnych rekomendacjach Sektorowych Rad ds. Kompetencji.https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow-covid#programy.


Opublikowano: 01.10.2020 17:37
Poprawiono: 29.10.2020 15:27
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: