15 września 2020

Komunikaty dot. możliwości niekwalifikowania wydatków szkoleń i zablokowanych Kart usług.

Uprzejmie informujemy, że w wybranych szkoleniach Bazy Usług Rozwojowych, mogą pojawić się komunikaty informujące o możliwości niekwalifikowania wydatków w związku z brakiem uzupełnienia przez Dostawcę usług wymaganych pól „Lokalizacja”. Dodatkowo uczestnik usługi może dostać informację, że nie otrzyma dofinansowania do wybranej usługi.

Wyjaśniamy, że komunikat ten ma związek z koniecznością przejścia w nowej Bazie na inny rodzaj słownika, który w wybranych przypadkach uniemożliwia prawidłowe wypełnienie pola dot. miejsca realizacji usługi szkoleniowej lub jego zmianę. Pracujemy nad rozwiązaniem tej kwestii. Jednocześnie informujemy, że w odniesieniu do usług, które zakończyły się oraz rozpoczęły się przed 7 września br. została wysłana do Operatorów prośba o niebranie pod uwagę powyższego przy podejmowaniu decyzji o kwalifikowalności usługi.  

Wyjaśniamy, że  zablokowana  Karta usługi dotycząca usługi już zrealizowanej lub w trakcie realizacji, nie wymaga  dokonywania jakichkolwiek zmian. W przypadku usług będących w trakcie realizacji, w których zaistnieje konieczność dokonania zmian innych niż dotyczących pola Lokalizacja niezbędne jest zgłoszenie tego przez formularz  „Zgłoś błąd”. Karta zostanie odblokowana oraz skorygowana przez administratora BUR w zakresie lokalizacji.

Przypominamy, że Karty usług, dotyczące szkoleń, które dopiero się rozpoczną, muszą być samodzielnie uzupełnianie przez Dostawców usług. Na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Dostawca usługi otrzymuje powiadomienie mailowe z informacją o polach, które muszą zostać uzupełnione. Dostawca ma 2 dni na samodzielne wprowadzenie zmian i uzupełnień. Jednocześnie informujemy, że tego typu zgłoszenia Administrator będzie obsługiwał tylko do 18 września br.


Opublikowano: 15.09.2020 14:14
Poprawiono: 15.09.2020 14:16
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: