Pomiń nawigację

8 czerwca 2020 r.

Informacja dotycząca organizacji usług rozwojowych w formie stacjonarnej w sytuacji stanu epidemii

Informujemy, że w związku z czwartym etapem znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 możliwa staje się organizacja usług rozwojowych w formie stacjonarnej. Należy jednocześnie podkreślić konieczność stosowania się do zapisów Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 29 maja br. (Dz.U. poz. 964). Podmiot, który decyduje się na organizację stacjonarnej usługi rozwojowej musi brać pod uwagę wszelkie aktualnie obowiązujące obostrzenia, które zostały wprowadzone przez władze RP w związku ze stanem epidemii, a także wynikające z tych obostrzeń potencjalne trudności dla uczestników usług. Najważniejszym dokumentem, z którym należy się zapoznać są „Wytyczne dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2” wydane przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy

Opublikowano: 08.06.2020 13:18
Poprawiono: 21.08.2020 11:19
Modyfikujący: 
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: