Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców

Finanse Prawo

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2020

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Jednym z głównych elementów tzw. Tarczy Antykryzysowej są rozwiązania osłonowe dla pracodawców i pracowników, które mają pozwolić firmom przetrwać na rynku i ochronić istniejące miejsca pracy. Mają one pozwolić na obniżenie kosztów pracy i umożliwić kontynuowanie prowadzenia działalności gospodarczej mimo trudności wywołanych okolicznościami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Na wsparcie liczyć mogą zarówno mali, jak i duzi przedsiębiorcy, prowadzący jednoosobową działalność oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

W opublikowanym "Przewodniku Antykryzysowym dla Przedsiębiorców" przedstawiamy podsumowanie najważniejszych rozwiązań przewidzianych w Nowelizacji Ustawy COVID-19, opracowanych przez Jadwigę Emilewicz, Minister Rozwoju. Te o najbardziej doniosłym znaczeniu opisujemy w szczegółach, wskazując, kto jest ich adresatem i jakie warunki musi spełnić, aby z nich skorzystać. Inne, ze względu na objętość tego materiału, jedynie sygnalizujemy.

Więcej informacji: www.pfr.pl/tarcza 

Spis treści

Słowo wstępu

Część 1: Rozwiązania Tarczy Antykryzysowej

Bezpieczeństwo miejsc pracy

Poprawa płynności finansowej

Przesunięcie niektórych obowiązków

Wydłużenie terminów ważności zaświadczeń i zezwoleń

Ułatwienie działania spółkom i innym podmiotom kolegialnym

Zmiany w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości

Zmiany ważne dla niektórych rodzajów działalności i branż

Inne rozwiązania antykryzysowe

Instrumenty wsparcia dla samorządów

Część 2: Finansowanie i doradztwo Grupy PFR

Nowe wsparcie dla firm z Polskiego Funduszu Rozwoju

Instrumenty finansowe Banku Gospodarstwa Krajowego

Instrumenty finansowe Agencji Rozwoju Przemysłu

Instrumenty finansowe Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych

Faktoring KUKE Finance

Doradztwo Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Finansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Inwestycje kapitałowe PFR Ventures

Część 3: Jak dostosować się do otoczenia w czasach pandemii

Jak zabezpieczyć firmę w czasach kryzysu

Jak zorganizować firmę w czasach zmian i epidemii 

Zarządzanie zasobami ludzkimi i narzędzia do pracy zdalnej

Zarządzanie zmianą

Zarządzanie procesami biznesowymi i operacjami

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną

Część 4: Gdzie szukać informacji

Gdzie szukać wsparcia? Lista źródeł 

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – branża finansowa

Raport

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – branża finansowa

Zobacz
Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża chemiczna – Broszura

Raport

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża chemiczna – Broszura

Zobacz
Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża chemiczna

Raport

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża chemiczna

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań