Możliwości świadczenia usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym

Seria: KSU

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2007

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Rynek usług doradczych proinnowacyjnych w Polsce jest w początkowej fazie rozwoju. Kwalifikuje się wiec do objęcia go interwencją publiczną, gdyż jest typowym przykładem rynku, na którym istnieje znaczna asymetria informacji pomiędzy stronami (przedsiębiorcami, a jednostkami naukowymi) oraz wysokie koszty transakcyjne. Usługi IOB w zakresie usług doradczych proinnowacyjnych tworzących sieć KSI mogą istotnie przyczynić się do zmniejszenia asymetrii informacji i kosztów transakcyjnych oraz mają znamiona dobra publicznego, dlatego powinno być wspierane ze środków publicznych.

Spis treści

1.Podstawowe wnioski i rekomendacje wynikające z badania
2.Metodologia
3.Najważniejsze wyniki badania
4.Szczegółowe wnioski i rekomendacje dotyczące metod wspierania organizacji otoczenia biznesu celem wzmocnienia ich potencjału do świadczenia usług o charakterze proinnowacyjnym

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Rozwiązywanie problemów w dostępie do finansowania zwrotnego w wybranych krajach Europy - Dobre praktyki

Dobre praktyki

Rozwiązywanie problemów w dostępie do finansowania zwrotnego w wybranych krajach Europy - Dobre praktyki

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań