Pomiń nawigację

Autorzy: Praca zbiorowa

Indywidualne konta szkoleniowe i mikropoświadczenia – rozwiązania wspierające realizację idei kształcenia przez całe życie

Raporty tematyczne - monitoring rynku pracy

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Rozwój i doskonalenie umiejętności to wymóg dzisiejszego rynku pracy, odnoszący się nie tylko do osób pozostających bez stałego zatrudnienia, ale także aktywnych zawodowo. Dlatego tak ważna stała się idea kształcenie przez całe życie.

Perspektywa uczenia się przez całe życie wytycza kierunki unijnej polityki oświatowej, która obejmuje działania na rzecz:

  • uczenia się w różnych kontekstach (formalnym, pozaformalnym i nieformalnym);
  • uczenia się na wszystkich etapach życia, aż do późnej starości;
  • identyfikacji, oceny i potwierdzania efektów uczenia się.

W Polsce koncepcja kształcenia przez całe życie urzeczywistniana jest w perspektywie długoterminowej w ramach realizacji Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030 (Załącznik do uchwały nr 160/2013 Rady Ministrów z 10 września 2013 r.). Strategia obejmuje wiele działań, które skupiają się na nabywaniu umiejętności, kompetencji i kwalifikacji w różnych kontekstach na wszystkich etapach życia oraz potwierdzaniu efektów tego procesu.

Raport prezentuje dwa rozwiązania wspierające realizację tej idei:

- indywidualne konta szkoleniowe - mające poprawić dostęp do szkoleń oraz

- mikropoświadczenia – uwierzytelniające zdobyte przez osoby fizyczne umiejętności i kompetencje.

Spis treści

Wstęp

  1. Rodzaje (do)finansowania rozwoju kompetencji osób dorosłych

1.1.   Formy (do)finansowania kosztów bezpośrednich rozwoju kompetencji

1.2.   Formy (do)finansowania kosztów pośrednich rozwoju kompetencji

  1. Indywidualne konta szkoleniowe jako forma finansowania rozwoju osób dorosłych

2.1.   Warunki wdrożenia indywidualnych kont szkoleniowych w krajach członkowskich

2.2.   Wdrożenie indywidualnych kont szkoleniowych – przykładowe rozwiązania

  1. Mikropoświadczenia jako forma uznawania umiejętności i kompetencji

3.1.   Warunki wdrożenia mikropoświadczeń w krajach członkowskich

3.2.   Wdrożenie mikropoświadczeń – przykładowe rozwiązania

Podsumowanie

Bibliografia

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Raport z II edycji badań, sektor turystki, BKL

Raport

Raport z II edycji badań, sektor turystki, BKL

Zobacz
Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II w sektorze komunikacji marketingowej. Raport z II edycji badań

Raport

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II w sektorze komunikacji marketingowej. Raport z II edycji badań

Zobacz
Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II w sektorze komunikacji marketingowej. Wybrane wyniki z II edycji badań

Raport

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II w sektorze komunikacji marketingowej. Wybrane wyniki z II edycji badań

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
  • Fundusze na lata 2021-2027
  • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników