Autorzy: Joanna Kuczewska

Europejska procedura benchmarkingu. Programy i działania

Na start Rozwój kompetencji

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2007

Język: PL

ISBN: 978-83-60009-55-0

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Część 1
Benchmarking jako metoda poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw
1. Ewolucja, definicja i rodzaje benchmarkingu
2. Metodologia benchmarkingu – kształtowanie przewagi konkurencyjnej firm
2.1. Benchmarking a analiza pozycji konkurencyjnej firmy
2.2. Modele procesu benchmarkingu
3. Koncepcja konkurencyjności przedsiębiorstw. Benchmarking jako dynamiczna metoda poprawy
konkurencyjności przedsiębiorstw
4. Inne metody oceny i poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw – metodystatyczne
5. Ocena metody benchmarkingu
5.1. Ocena wykorzystania benchmarkingu przez polskie przedsiębiorstwa

Część 2
Europejska procedura benchmarkingu
1. Metodologia europejskiej procedury benchmarkingu – narzędzia poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich
1.1. Benchmarking przedsiębiorstw
1.2. Benchmarking warunków ramowych, instytucji sektora publicznego oraz sektorowy
2. Inicjatywy Komisji Europejskiej i krajów członkowskich w zakresie opracowania i wdrażania procedury benchmarkingu
2.1. Inicjatywy benchmarkingu przedsiębiorstw
2.1.1. Inicjatywy Komisji Europejskiej
2.1.2 Inicjatywy krajów członkowskich
2.2. Inicjatywy benchmarkingu warunków ramowych, instytucji sektora publicznego oraz sektorowego
3. Ocena europejskiej procedury benchmarkingu
4. Ograniczenia możliwości wykorzystania europejskiej procedury benchmarkingu dla poprawy konkurencyjności polskich przedsiębiorstw
4.1. Ograniczenia wewnętrzne
4.2. Ograniczenia wynikające z istnienia luki nieprzystosowania polskich firm
4.3. Ograniczenia wynikające z globalizacji gospodarki i działań korporacji transnarodowych

Spis treści

Głównym celem badawczym  publikacji było zaprezentowanie metodologii europejskiej procedury benchmarkingu oraz ocena możliwości jej zastosowania przez polskie podmioty gospodarcze jako instrumentu poprawy konkurencyjności. Dokonano przeglądu definicji i zaprezentowano metodologię benchmarkingu, jako dynamicznej metody poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw. Dalsze badania dotyczyły określenia metodologii europejskiej procedury benchmarkingu oraz analizy inicjatyw benchmarkingu podejmowanych przez Komisję Europejską i kraje członkowskie. Trzecim etapem analizy było dokonanie oceny warunków możliwości zastosowania tej metody w Polsce.

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Benchmarking klastrów w Polsce - 2014

Raport

Benchmarking klastrów w Polsce - 2014

Zobacz
Benchmarking parków technologicznych w Polsce - 2012

Raport

Benchmarking parków technologicznych w Polsce - 2012

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań