Regulamin


Regulamin Bazy Usług Rozwojowych
Karta Podmiotu
Załącznik 1 do Karty Podmiotu - Oświadczenie
Załącznik 2 do Karty Podmiotu - Oświadczenie przy dofinansowaniu
Załącznik 2 Karta Usługi - Coaching
Załącznik 2 Karta Usługi - Doradztwo
Załącznik 2 Karta Usługi - E-learning
Załącznik 2 Karta Usługi - Egzamin
Załącznik 2 Karta Usługi - Mentoring
Załącznik 2 Karta Usługi - Studia Podyplomowe
Załącznik 2 Karta Usługi - Usługa Szkoleniowa
Załącznik 2 Karta Usługi - Usługa o Charakterze Zawodowym
Załącznik 3 System Oceny Usług Rozwojowych
Załącznik 4 Zasady funkcjonowania Podmiotów zarejestrowanych w BUR
Formularz zgłoszenia certyfikatu/akredytacji
Formularz zgłoszenia uprawnień do świadczenia usług w zakresie wskazanym innymi przepisami prawa
Zgłoś błąd