Regulamin


Drukuj
Regulamin Bazy Usług Rozwojowych
Pobierz
Karta Podmiotu
Pobierz
Załącznik 1 do Karty Podmiotu - Oświadczenie
Pobierz
Załącznik 2 do Karty Podmiotu - Oświadczenie przy dofinansowaniu
Pobierz
Załącznik 2 Karta Usługi - Coaching
Pobierz
Załącznik 2 Karta Usługi - Doradztwo
Pobierz
Załącznik 2 Karta Usługi - E-learning
Pobierz
Załącznik 2 Karta Usługi - Egzamin
Pobierz
Załącznik 2 Karta Usługi - Mentoring
Pobierz
Załącznik 2 Karta Usługi - Studia Podyplomowe
Pobierz
Załącznik 2 Karta Usługi - Usługa Szkoleniowa
Pobierz
Załącznik 2 Karta Usługi - Usługa o Charakterze Zawodowym
Pobierz
Załącznik 3 System Oceny Usług Rozwojowych
Pobierz
Załącznik 4 Zasady funkcjonowania Podmiotów zarejestrowanych w BUR
Pobierz
Formularz zgłoszenia certyfikatu/akredytacji
Pobierz
Formularz zgłoszenia uprawnień do świadczenia usług w zakresie wskazanym innymi przepisami prawa
Pobierz