Krajowy System Usług


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) informuje, iż w dniu 2 września 2017 r. weszła w życie zmiana ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Z dniem wejścia w życie znowelizowanej ustawy o PARP, Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) stał się rejestrem podmiotów, które zapewniają należyte świadczenie usług rozwojowych (doradczych i szkoleniowych) oraz wykreśla się z rejestru podmioty zarejestrowane w KSU w zakresie usług informacyjnych i finansowych.

Zgłoś błąd