Pomoc

Zasady używania logo Bazy Usług Rozwojowych oraz logo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez firmy zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych


 1. Ilekroć poniżej jest mowa o:
  • zasadach – należy przez to rozumieć Zasady używania logo Bazy Usług Rozwojowych (BUR) oraz logo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP);
  • logo – należy przez to rozumieć logo PARP, logo BUR oraz zestawienie obu tych logo;
  • firma – należy przez to rozumieć podmiot zarejestrowany w BUR, planujący zamieścić logo na swoich materiałach informacyjno-promocyjnych.
 2. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest w posiadaniu autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji do logo PARP, logo BUR oraz zestawienia obu logo.
 3. Podmioty zarejestrowane w BUR mogą zamieszczać logo na swoich materiałach informacyjno-promocyjnych wyłącznie w celach informacyjno-promocyjnych związanych wyłącznie z działalnością firmy jako podmiotu zarejestrowanego w BUR.
 4. Korzystanie z logo nie może być sprzeczne z interesem publicznym i nie może mieć na celu wprowadzenie w błąd odbiorców w szczególności, co do charakteru, przeznaczenia, jakości, właściwości lub pochodzenia towarów lub usług świadczonych przez PARP lub na rzecz PARP.
 5. Firma zobowiązuje się do korzystania z logo zgodnie z niniejszymi zasadami, przedstawionymi na stronie Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.
 6. Nie wyraża się zgody na:
  • korzystanie z logo niezgodnie z zasadami przedstawionymi na stronie Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/,
  • używanie logo do innych celów, niezwiązanych z działalnością Wnioskodawcy jako podmiotu zarejestrowanego w BUR,
  • używania logo wbrew zasadom zawartym w Księdze Wizualizacji Znaku PARP,
  • korzystanie z logo przez podmioty niezarejestrowane lub wykreślone z BUR.
 7. Pobranie plików graficznych zawierających logo ze strony Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych zasad.
 8. Wszystkie projekty materiałów informacyjnych i promocyjnych (wizualizacje), na których zostaną umieszczone udostępnione logo powinny zostać przesłane w formie elektronicznej (pliki: pdf, jpg, gif) do akceptacji PARP na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 9. Akceptacja projektów nastąpi w terminie 14 dni.

 

Logo Bazy Usług Rozwojowych
Zgłoś błąd