Polska Fundacja Przedsiębiorczości prowadzi ciągły nabór wniosków na dofinansowanie usług rozwojowych


Drukuj

Polska Fundacja Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców posiadających siedzibę na obszarze województwa zachodniopomorskiego  i ich pracowników do składania wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych.

Więcej informacji na stronie www.fur.pfp.com.pl
Dokumenty do pobrania https://fur.pfp.com.pl/#dokumenty-i-instrukcje

W przygotowywaniu dokumentacji pomogą Mobilni Doradcy.
tel. 91 312 9223, 91 428 3652

Zapraszamy!