Pomoc

Rozstrzygnięcie konkursu na Operatora PSF - województwo zachodniopomorskie


Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął Uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPZP.06.01.00-IP.02-32-K14/16, działania 6.1 „Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w oparciu o system popytowy, RPO Zachodniopomorskiego.”

Więcej informacji o konkursie przeprowadzonym w województwie zachodniopomorskim znajdą Państwo na stronie (link).

Informujemy, iż w ramach konkursu nr RPZP.06.01.00-IP.02-32-K14/16 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji w celu dofinansowania 3 projektów, które spełniły wszystkie kryteria określone w Regulaminie konkursu oraz otrzymały wymaganą liczbę punktów.

Zgodnie z powyższym w wyniku rozstrzygnięcia konkursu wyłoniono 3 Operatorów Zachodniopomorskiego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych dla Przedsiębiorstw, którym zostanie powierzone zadanie związane z obsługą MŚP oraz dystrybucją dofinansowania na usługi rozwojowe. Pierwsze środki dla przedsiębiorców będą dostępne już niedługo.

Zgłoś błąd