Pomoc

Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania: III kwartał 2017 r.

Alokacja na konkurs: 54 000 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

  1. mikroprzedsiębiorstwa - 15 000,00 zł
  2. małe przedsiębiorstwa - 75 000,00 zł
  3. średnie przedsiębiorstwa - 400 000,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: 50% dla wszystkich przedsiębiorców

Preferencyjny poziom dofinansowania:

  1. 70% usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji); przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER
  2. 80 % pracownicy powyżej 50 roku życia; przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje; przedsiębiorcy ze Specjalnej Strefy Włączenia w województwie zachodniopomorskim

Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia w danym regionie udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Swój punkt informacyjny znajdziesz na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/.

 

więcej

Polska Fundacja Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców posiadających siedzibę na obszarze województwa zachodniopomorskiego  i ich pracowników do składania wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych.

Więcej informacji na stronie www.fur.pfp.com.pl
Dokumenty do pobrania https://fur.pfp.com.pl/#dokumenty-i-instrukcje

W przygotowywaniu dokumentacji pomogą Mobilni Doradcy.
tel. 91 312 9223, 91 428 3652

Zapraszamy!

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłosiła nabór na dofinansowane usług rozwojowych dla firm i ich pracowników. Zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych u Operatorów PSF na terenie województwa.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać na stronie www.zarr.com.pl/pl/fundusze-europejskie

Dokumentacja zgłoszeniowa do pobrania: www.zarr.com.pl/pl/aktualnosci/projekt-dofinansowanie-uslug-rozwojowych-dla-zachodniopomorskich-mmsp

Uprzejmie informujemy, że Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie organizuje bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców sektora MSP oraz osób fizycznych w szczególności dla podmiotów z regionu. Poświęcone będzie ono przedstawieniu założeń i specyfiki działania Bazy Usług Rozwojowych oraz wyjaśnieniu zasad funkcjonowania PSF w województwie. Specjaliści ds. Funduszy Europejskich wskażą m.in. jakie przedsiębiorstwa mogą uzyskać dofinansowanie na szkolenia, jaka jest wysokość dofinansowania i od czego zależy oraz jakie są warunki i zasady dofinansowania usług szkoleniowo-doradczych dla przedsiębiorstw, oraz jakie szkolenia skierowane są dla  osób fizycznych.

więcej

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął Uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPZP.06.01.00-IP.02-32-K14/16, działania 6.1 „Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w oparciu o system popytowy, RPO Zachodniopomorskiego.”

więcej

Zgłoś błąd