Pomoc

Niedługo ruszy dofinansowanie szkoleń w województwie wielkopolskim


Instytucja Zarządzająca w województwie wielkopolskim rozstrzygnęła konkurs RPWP.06.05.00-IZ-00-30-002/16 (dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych). Więcej informacji o konkursie przeprowadzonym w województwie wielkopolskim znajdą Państwo na stronie (link).

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu wyłoniono pięciu Operatorów Wielkopolskiego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych dla Przedsiębiorstw, którym zostanie powierzone zadanie związane z obsługą MŚP oraz dystrybucją dofinansowania na usługi rozwojowe, którego całkowita wartość wynosi 54 792 798,00 zł natomiast maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 85% kosztów kwalifikowanych. Więcej informacji o rozstrzygnięciu konkursu znajdą Państwo ma stronie (link).

Wybór operatorów, oznacza że pierwsze środki dla przedsiębiorców w województwie wielkopolskim będą dostępne już wkrótce.

Zgłoś błąd