Pomoc

 

Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania: I/II kwartał 2017 r.

Alokacja na konkurs: 54 792 798,00 zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 100 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

mikroprzedsiębiorstwa - 80%

małe przedsiębiorstwa - 70%

średnie przedsiębiorstwa - 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania: +20% jednakże nie więcej niż maksymalnie 80%

  1. przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje
  2. pracownicy powyżej 50 roku życia
  3. pracownicy o niskich kwalifikacjach
  4. usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)

więcej

Uprzejmie informujemy, iż Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (WARP) jako Operator w Podmiotowym Systemie Finansowania w województwie wielkopolskim (subregion poznański) organizuje bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców sektora MSP. Poświęcone będzie ono przedstawieniu założeń Bazy Usług Rozwojowych oraz procedury składania wniosków o wsparcie w WARP.  

więcej

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza wszystkich zainteresowanych wsparciem z Funduszy na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.: „Środa z funduszami europejskimi na edukację”.

Celem spotkania jest przedstawienie podmiotom zajmującym się edukacją, w tym firmom z branży szkoleniowej, możliwości uzyskania dofinansowania bądź świadczenia usług dla przedsiębiorców, którzy otrzymali dofinansowanie na przeszkolenie swoich pracowników.

więcej

Instytucja Zarządzająca w województwie wielkopolskim rozstrzygnęła konkurs RPWP.06.05.00-IZ-00-30-002/16 (dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych). Więcej informacji o konkursie przeprowadzonym w województwie wielkopolskim znajdą Państwo na stronie (link).

więcej

Zgłoś błąd