Pomoc

Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania: I kwartał 2017 r.

Alokacja na konkurs: 67 109 519,48 zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 70 000,00 zł

Sposób dystrybucji: refundacja poniesionych wydatków z promesą

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa - 80%

średnie przedsiębiorstwa - 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania: 80%

1. przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje

2.przedsiębiorcy obejmujący wsparciem w pierwszej kolejności pracowników o niskich kwalifikacjach i pracowników powyżej 50 roku życia

3. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu

5. usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)

więcej

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 26 września 2016 r. podjął Uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.10.06.00-IZ.00-28-002/16, działania 10.6. Więcej informacji o konkursie przeprowadzonym w województwie warmińsko-mazurskim znajdą Państwo na stronie (link).

więcej

W związku z otwartym w województwie warmińsko-mazurskim konkursie „10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe”, ogłoszonym przez IZ RPO województwa warmińsko-mazurskiego (więcej o konkursie dowiesz się ze strony: link), Samorząd Województwa we współpracy z Polską  Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące lokalnego rynku usług szkoleniowo-doradczych.  

więcej

Zgłoś błąd