Pomoc

Finansowanie szkoleń w województwie warmińsko-mazurskim już od końca listopada br.


Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 26 września 2016 r. podjął Uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.10.06.00-IZ.00-28-002/16, działania 10.6. Więcej informacji o konkursie przeprowadzonym w województwie warmińsko-mazurskim znajdą Państwo na stronie (link).

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu wyłoniono 8 Operatorów Warmińsko-Mazurskiego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych dla Przedsiębiorstw, którym zostanie powierzone zadanie związane z obsługą MŚP oraz dystrybucją dofinansowania na usługi rozwojowe. Pierwsze środki dla przedsiębiorców będą dostępne już pod koniec listopada br.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, aby umożliwić dofinansowanie wszystkich wniosków ocenionych pozytywnie w ramach przedmiotowego konkursu, zwiększył kwotę dofinansowania do 67 109 519,48 złotych.

Zgłoś błąd