Pomoc

Niedługo ruszają środki na finansowanie szkoleń w województwie świętokrzyskim


Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs 21 grudnia 2016 r. ogłosił wyniki naborów wniosków w rozstrzygniętych konkursach w ramach Działania 10.5 „Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (projekty konkursowe), RPO Świętokrzyskiego”.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursów wyłoniono Operatorów Systemu Finansowania Usług Rozwojowych dla Przedsiębiorstw w poszczególnych subregionach, którym zostanie powierzone zadanie związane z obsługą MŚP oraz dystrybucją dofinansowania na usługi rozwojowe, której całkowita wartość w regionie świętokrzyskim wynosi 24 586 800,00 zł. Pierwsze środki dla przedsiębiorców będą dostępne już w najbliższym czasie.

 

Konkurs RPSW.10.05.00-IP.01-26-057/16 swoim zasięgiem obejmował  region województwa świętokrzyskiego z wyłączeniem obszarów funkcjonalnych miast: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko–Kamienna, Starachowice. Więcej informacji o przeprowadzonym konkursie znajdą Państwo na stronie (link):

Wyniki naboru znajdą Państwo na stronie: (link).

Konkurs RPSW.10.05.00-IP.01-26-058/16 swoim zasięgiem natomiast obejmował miasta: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko–Kamienna, Starachowice. Więcej informacji o przeprowadzonym konkursie znajdą Państwo na stronie (link):

Wyniki naboru znajdą Państwo na stronie: (link).

Zgłoś błąd