Pomoc

Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania: II/III kwartał 2017 r.

Alokacja na konkurs: 24 586 800,00 zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 60 000,00zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 6 000,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa - 80%

średnie przedsiębiorstwa - 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania: 80%

  1. pracownicy powyżej 50 roku życia
  2. pracownicy o niskich kwalifikacjach
  3. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
  4. przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje
  5. przedsiębiorstwa prowadzące działalność w obszarach stanowiących inteligentne specjalizacje regionu,
  6. przedsiębiorstwa prowadzące działalność w branżach o najwyższym potencjale do tworzenia nowych miejsc pracy
  7. przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze określonym jako srebrny, biały lub zielony sektor
  8. przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2. PO WER
  9. usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)

Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia w danym regionie udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Swój punkt informacyjny znajdziesz na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/.

więcej

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o. jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie świętokrzyskim z wyłączeniem obszarów funkcjonalnych miast: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko – Kamienna, Starachowice – ogłasza nabór w projekcie: „Biznes Adapter – system wsparcia MŚP w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania” na dofinansowanie usług rozwojowych w województwie.

Informacje oraz potrzebne dane znajdą Państwo pod adresem strony Operatora http://it.kielce.pl/  oraz kontaktując się z nim bezpośrednio (namiary poniżej):

więcej

Wojewódzki Urząd Pracy, zaprasza na spotkanie informacyjne dla branży szkoleniowej wraz z Mobilnym Punktem Rejestracji Bazy Usług Rozwojowych, które odbędzie się 23 lutego w Kielcach. Więcej informacji o planowanym Mobilnym Punkcie znajdą Państwo na stronie: (link).

więcej

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs 21 grudnia 2016 r. ogłosił wyniki naborów wniosków w rozstrzygniętych konkursach w ramach Działania 10.5 „Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (projekty konkursowe), RPO Świętokrzyskiego”.

więcej

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs ogłosił nabory wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 10.5 „Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (projekty konkursowe), RPO Świętokrzyskiego”.

Konkurs RPSW.10.05.00-IP.01-26-057/16 swoim zasięgiem obejmuje region województwa świętokrzyskiego z wyłączeniem obszarów funkcjonalnych miast: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko–Kamienna, Starachowice. O trwającym właśnie konkursie dowiedzą się Państwo więcej na stronie: (link).

Konkurs RPSW.10.05.00-IP.01-26-058/16 swoim zasięgiem natomiast obejmuje miasta: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko–Kamienna, Starachowice. O trwającym właśnie konkursie dowiedzą się Państwo więcej na stronie: (link).

Nabory wniosków trwają od 26.09.2016 do 04.10.2016.

więcej

Zgłoś błąd