Pomoc

Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania: III kwartał 2017 r.

Alokacja na konkurs: 425 683 642,87 zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 100 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie na osobę: zmienna kwota przeliczeniowa (7 500,00 zł średnio na jedną osobę)

Maksymalne dofinansowanie do jednej usługi dla jednej osoby: 5 000,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: system kont przedpłaconych

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

mikroprzedsiębiorstwa - 80%

małe przedsiębiorstwa - 70%

średnie przedsiębiorstwa - 50%

więcej

Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej zaprasza przedsiębiorców (z powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielsko-Biała) zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z funduszy europejskich na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 14 czerwca 2017 r. w godz. 10.00-13.00 w Starostwie Powiatowym w Żywcu, ul. Krasińskiego 13.

Podczas spotkania przybliżone zostaną zagadnienia wsparcia prowadzonej działalności poprzez: m.in. wdrażanie innowacji, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, wsparcie szkoleniowe pracowników itp.

więcej

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym w województwie śląskim zatwierdziła 29 marca 2017 r. listę projektów ocenionych w konkursie dla Poddziałania 8.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs (nr naboru nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-017/16). Więcej informacji o rozstrzygnięciu konkursu znajdą Państwo na stronie (link).

więcej

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs ogłosił nabory wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.2 „Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników.”

więcej

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim, w ramach RPO WSL 2014-2020. Podczas wystąpienia omówione zostaną zasady funkcjonowania Bazy Usług Rozwojowych wraz z jej Regulaminem oraz założenia konkursów w ramach poddziałań 8.2.3 (Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa) oraz 7.4.2 (Outplacement).

więcej

Zgłoś błąd