Pomoc

Spotkanie informacyjne w Żywcu dotyczące wsparcia z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców


Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej zaprasza przedsiębiorców (z powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielsko-Biała) zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z funduszy europejskich na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 14 czerwca 2017 r. w godz. 10.00-13.00 w Starostwie Powiatowym w Żywcu, ul. Krasińskiego 13.

Podczas spotkania przybliżone zostaną zagadnienia wsparcia prowadzonej działalności poprzez: m.in. wdrażanie innowacji, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, wsparcie szkoleniowe pracowników itp.

Program spotkania przewiduje następujące tematy:

  • Wdrażanie innowacji (zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania) – działanie 3.2 RPO WSL;
  • Wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych – działanie 3.3 RPO WSL;
  • Szkolenia dla przedsiębiorców i ich pracowników – Baza Usług Rozwojowych;
  • Realizacja prac badawczo-rozwojowych – Bony na innowacje, działanie 1.2 RPO WSL;
  • Wsparcie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w mniejszych miejscowościach – informacje o działaniach Lokalnych Grup Rozwoju z obszaru subregionu południowego.

Więcej o spotkaniu o raz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie (link)

 

Zgłoś błąd