Pomoc

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim – ogłasza nabór Nr PSFWP 1/2017 na dofinansowanie usług rozwojowych w województwie.

Termin przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami: od 29.05.2017 r. (od godz. 7:30) do 30.06.2017 r. (do godz. 15:30).

więcej

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim–zawiadamia że w związku z wyczerpaniem środków, z dniem 12 stycznia 2017 r. (czwartek) zostaje zakończony nabór Formularzy zgłoszeniowych na dofinansowanie usług rozwojowych.

Dzisiejszy dzień jest ostatnim terminem na dostarczenie dokumentów wymaganych Regulaminem naboru.

więcej

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku pełniący rolę Operatora Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim, informuje o tym, iż zostały doprecyzowane zapisy dotyczące kwalifikowalności wydatków (§ 5 ust. 7 oraz § 5 ust. 9) oraz rozliczenia wydatków (§ 6 ust. 4 pkt a. oraz c.).

więcej

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim – ogłasza nabór nr PSFWP 1/2016 na dofinansowanie usług rozwojowych w województwie. Termin przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami w Naborze trwa: od 2.01.2017 r. (od godz. 7:30) do 31.01.2017 r. (do godz. 15:30).

więcej

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 28 września przeprowadził spotkanie informacyjne w sprawie Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie podlaskim. Uczestnikami spotkania byli głównie przedstawiciele firm branży szkoleniowej z regionu. Główną ideą spotkania było przedstawienie podstawowych założeń PSF oraz specyfiki funkcjonowania i rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych.

więcej

Zgłoś błąd