Pomoc

Zmiany w Regulaminie naboru PSFWP 1/2016 na dofinansowanie usług rozwojowych


Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku pełniący rolę Operatora Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim, informuje o tym, iż zostały doprecyzowane zapisy dotyczące kwalifikowalności wydatków (§ 5 ust. 7 oraz § 5 ust. 9) oraz rozliczenia wydatków (§ 6 ust. 4 pkt a. oraz c.).

W związku z powyższym zmianie uległy zapisy załącznika nr 3a do Regulaminu: Umowa wsparcia (pomoc de minimis) oraz załącznika nr 3b do Regulaminu: Umowa wsparcia (pomoc publiczna). W powyższych umowach zmianie uległy zapisy § 2 ust. 5 oraz § 2 ust. 7, a także § 3 ust. 2 pkt a. oraz c.

Szczegóły zmian znajdą Państwo na stronie (link)

Zgłoś błąd