Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. podlaskim


Drukuj

Dane adresowe operatorów PSF w województwie podlaskim

Operatorzy:

Operatorzy dla Działania 3.2 RPOWP (Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu):

Dla subregionu suwalskiego obejmującego m. Suwałki, powiat suwalski, augustowski, sejneński, moniecki, grajewski:

Operator: Miasto Suwałki

Partnerzy: Powiat Suwalski; Powiat Sejneński; Powiat Augustowski; Powiat Moniecki; Powiat Grajewski; Stowarzyszenie "Euroregion Niemen"

Dane kontaktowe do operatora projektu: www.bonnaszkolenie.pl

 

Dla subregionu łomżyńskiego obejmującego m. Łomża, powiat bielski, hajnowski, kolneński, łomżyński, siemiatycki, wysokomazowiecki, zambrowski;

Operator: Miasto Łomża 

Partnerzy: Powiat Bielski, Powiat Hajnowski, Powiat Kolneński, Powiat Łomżyński, Powiat Siemiatycki, Powiat Wysokomazowiecki, Powiat Zambrowski, Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Łomży

Dane kontaktowe do operatora projektuwww.bonynaszkolenie.pl

 

Dla subregionu białostockiego obejmującego m. Białystok, powiat białostocki, sokólski:

Operator: Powiat Sokólski

Partnerzy: Powiat Białostocki, Miasto Białystok, Polskie Centrum edukacji i Analiz "ORDO" sp. z o.o.

Dane kontaktowe do operatora projektu: www.bonynaszkolenia.pl

Operator dla Działania 2.4 RPOWP (Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian)

Operator: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku- cały obszar województwa podlaskiego

 

Dane kontaktowe do operatora projektu: https://wupbialystok.praca.gov.pl/podmiotowy-system-finansowania-szkolen-i-doradztwa-realizowanych-w-ramach-rejestru-uslug-rozwojowych