Podstawowe informacje o wsparciu dla osób fizycznych w woj. podkarpackim


Drukuj

Termin uruchomienia wsparcia dla osób fizycznych: I kwartał 2019 r.

Średnie dofinansowanie na osobę w projekcie: 4 000,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: system zaliczkowo – refundacyjny z wkładem własnym zgodnie z założeniami projektu.

Preferencyjny poziom dofinansowania: max. 90%

Uczestnikami projektów mogą być  wszystkie osoby dorosłe, które mieszkają lub uczą się lub pracują w województwie podkarpackim, niezależnie od swojego statusu na rynku pracy.

Preferencje w dostępie do środków: osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby powyżej 50 roku życia;

Co do zasady wybór oferty edukacyjnej i instytucji szkoleniowej nastąpi w pierwszej kolejności na podstawie indywidualnego wyboru przez uczestnika projektu spośród ofert dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych.

Szczegóły dotyczące zasad udzielanego wsparcia każdy Operator określi indywidualnie w swoim regulaminie naboru uczestników.

 

Operatorzy:

Dla subregionu tarnobrzeskiego obejmującego powiat tarnobrzeski grodzki, tarnobrzeski ziemski, stalowowolski, mielecki, niżański, kolbuszowski

Operator: Wektor Consulting Sp. z o.o. http://www.wektor.org.pl

Termin uruchomienia wsparcia: 01.01.2019 r.

 

Dla subregionu rzeszowskiego obejmującego powiat rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski

Operator: Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o. o. http://www.cdgpolska.pl

Termin uruchomienia wsparcia: 01.03.2019 r.

 

Dla subregionu krośnieńskiego obejmującego powiat krośnieński grodzki, krośnieński ziemski, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski

Operator: Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o. o. http://www.pakd.pl

Termin uruchomienia wsparcia: 01.03.2019 r.

 

Dla subregionu przemyskiego obejmującego powiat przemyski grodzki, przemyski ziemski, jarosławski, lubaczowski, przeworski

Operator: E-BIZNES SYSTEM Sp. z o.o. http://www.e-biznes-system.pl

Termin uruchomienia wsparcia: 01.04.2019 r.