Pomoc

Rozstrzygnięcie konkursu na Operatora PSF w województwie podkarpackim


Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym w województwie podkarpackim zatwierdziła 31 maja 2017 r. listę projektów w ramach konkursu nr RPPK.07.05.00-IP.01-18-008/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Działanie 7.5 i wybrała projekty do dofinansowania.

Więcej informacji o rozstrzygnięciu konkursu znajdą Państwo na stronie (link).

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, wyłonieni zostali Operatorzy Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie podkarpackim, którymi zostali:

dla subregionu „SR” – obejmującego powiaty: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski – Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Całkowita wartość projektu wynosi 11 326 314,09zł, natomiast wartość dofinansowania to 7 630 070,18 zł.

dla subregionu „SK” - obejmującego powiaty: krośnieński grodzki, krośnieński ziemski, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski – Podkarpacka Izba Gospodarcza. Całkowita wartość projektu wynosi 6 871 422,19 zł, natomiast wartość dofinansowania to 5 124 170,14 zł.

dla subregionu „ST” - obejmującego powiaty: tarnobrzeski grodzki, tarnobrzeski ziemski, stalowowolski, mielecki, niżański, kolbuszowski –  Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. Całkowita wartość projektu wynosi 5 121 835,7zł, natomiast wartość dofinansowania to 3 748 860,28zł.

Operatorzy odpowiedzialni będą za obsługę MŚP oraz dystrybucję dofinansowania na usługi rozwojowe. Informujemy, że pierwsze środki dla przedsiębiorców będą dostępne już wkrótce.

Listy rankingowe znajdą Państwo na stronie: (link)

Zgłoś błąd