Pomoc

Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania: IV kwartał 2017 r.

Alokacja na konkurs: 6 500 000,00 euro

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

  1. mikroprzedsiębiorstwa – max. 12 000,00 zł
  2. małe przedsiębiorstwa – max. 24 000,00 zł
  3. średnie przedsiębiorstwa – max. 48 000,00 zł

W ramach danego przedsiębiorstwa średni poziom dofinansowania na 1 osobę (przedsiębiorcę, pracownika) wynosi max. 4 000,00 PLN.

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków bez zaliczki

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

80% - MSP działające w obszarze specjalizacji regionalnych.

więcej

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu zaprasza instytucje szkoleniowe zainteresowane świadczeniem usług z dofinansowaniem na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 23 lutego 2018 r. w godz. 10.00-12.40 w sali „Orła Białego” CSK Ostrówek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Podczas spotkania omówione zostaną zasady oraz korzyści, jakie wynikają z wpisania się do Bazy Usług Rozwojowych.

Więcej o spotkaniu oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie (link)

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z funduszy europejskich na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 16 lutego 2018 r. w godz. 10.00-12.40 w sali „Orła Białego” CSK Ostrówek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Podczas spotkania przedstawione zostaną zasady ubiegania się o wsparcie na szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw w zakresie usług rozwojowych dla MŚP. Więcej o spotkaniu oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie (link)

Od 24 stycznia br. w województwie opolskim można skorzystać z dofinansowania na zakup szkoleń i doradztwa. Zajmuje się tym Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki , które przez cały czas przyjmuje wnioski od przedsiębiorców. Jedynym warunkiem, jaki należy spełnić aby skorzystać z dofinansowania jest posiadanie statusu mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy. Zachęcamy do składania wniosków.

Szczegóły dotyczące projektu oraz dane kontaktowe Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki znajdują się na stronie (link).

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym w województwie opolskim zatwierdziła 11 września 2017 r. listę projektów ocenionych w konkursie dla działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw, w zakresie usług rozwojowych dla MSP i ich pracowników – nabór I. 

Więcej informacji o rozstrzygnięciu konkursu znajdą Państwo na stronie (link).

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, wyłonionym Operatorem Podmiotowego Systemu Finansowania zostało Województwo Opolskie - realizatorem wskazanym we wniosku jest jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Opolskiego – Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki . Całkowita wartość projektu wynosi 32 670 000,00 zł, natomiast wartość dofinansowania to 26 000 000,00 zł. Informujemy, że pierwsze środki dla przedsiębiorców będą dostępne już wkrótce. 

Zgłoś błąd