Pomoc

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 informuje, że przesunięciu ulega termin składania wniosków w naborze w ramach działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw, w zakresie usług rozwojowych dla MSP i ich pracowników - wybór operatora, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy w ramach RPO WO 2014-2020.

więcej

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania7.5 „Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw, w zakresie usług rozwojowych dla MSP i ich pracowników – wybór operatora”.

Nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Konkurencyjny rynek pracy w ramach RPO WO 2014-2020, Działanie 7.5 „Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw, w zakresie usług rozwojowych dla MSP i ich pracowników - wybór operatora”, obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa opolskiego. O trwającym właśnie konkursie dowiedzą się Państwo więcej na stronie: (link).

więcej

Zgłoś błąd