Pomoc

Województwo opolskie wybrało Operatora


Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym w województwie opolskim zatwierdziła 11 września 2017 r. listę projektów ocenionych w konkursie dla działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw, w zakresie usług rozwojowych dla MSP i ich pracowników – nabór I. 

Więcej informacji o rozstrzygnięciu konkursu znajdą Państwo na stronie (link).

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, wyłonionym Operatorem Podmiotowego Systemu Finansowania zostało Województwo Opolskie - realizatorem wskazanym we wniosku jest jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Opolskiego – Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki . Całkowita wartość projektu wynosi 32 670 000,00 zł, natomiast wartość dofinansowania to 26 000 000,00 zł. Informujemy, że pierwsze środki dla przedsiębiorców będą dostępne już wkrótce. 

Zgłoś błąd