Pomoc

Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania: IV kwartał 2017 r.

Alokacja na konkurs: 20 000 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

  1. samozatrudniony: 5 760, 00 zł
  2. 1 - 3 pracowników: 8 640, 00 zł
  3. 4 - 9 pracowników: 11 520, 00 zł
  4. 10 - 19 pracowników: 17 280, 00 zł
  5. 20 - 49 pracowników: 28 800, 00 zł
  6. 50 - 99 pracowników: 51 840, 00 zł
  7. 100 - 249 pracowników: 97 920, 00 zł

Limity kosztów usług rozwojowych:

1 godzina usługi szkoleniowej - 45 zł

1 godzina usługi doradczej - 90 zł

Egzamin - bez limitu

Sposób dystrybucji dofinansowania: system bonowy

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: 50% dla wszystkich przedsiębiorców

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zapraszają do współpracy instytucje szkoleniowe zainteresowane realizacją szkoleń dla uczestników projektu Kierunek Kariera, współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Aby móc realizować szkolenia w ramach Kierunku Kariera należy dokonać rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych.

więcej

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym w województwie małopolskim zatwierdziła 4 maja 2017 r. listę projektów ocenionych w konkursie dla Poddziałania 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP dla typu projektu A. Wsparcie dotyczące podnoszenia kompetencji i/lub kwalifikacji kadr sektora MŚP w ramach podmiotowego finansowania usług rozwojowych – konkurs (nr naboru RPMP.08.04.01-IP.02-12-010/17) i wybrała projekt do dofinansowania.

Więcej informacji o rozstrzygnięciu konkursu znajdą Państwo na stronie (link).

więcej

Zarząd Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie poprzez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucję Pośredniczącą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.4 „Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.5 Bony na doradztwo. Typ A. bon na specjalistyczne doradztwo.”

Nabór wniosków trwa od 31.12.2016 do 28.02.2017

więcej

Zgłoś błąd