Pomoc

Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania: IV kwartał 2017 r.

Alokacja na konkurs: 50 000 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

  1. samozatrudniony: 7 680 zł
  2. 1 - 3 pracowników: 11 520 zł
  3. 4 - 9 pracowników: 15 360 zł
  4. 10 - 19 pracowników: 23 040 zł
  5. 20 - 49 pracowników: 38 400 zł
  6. 50 - 99 pracowników: 69 120 zł
  7. 100 - 249 pracowników: 130 560 zł

Limity kosztów usług rozwojowych:

1 godzina usługi szkoleniowej - 60 zł

1 godzina usługi doradczej - 120 zł

Egzamin - algorytm: całkowita kwota za egzamin/wartość bonu=liczba bonów

Sposób dystrybucji dofinansowania: system bonowy

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: 50% dla wszystkich przedsiębiorców

więcej

Usługodawcy pragnący rozliczyć usługę bonami rozwojowymi w projekcie podmiotowego systemu finansowania usług rozwojowych (PSF) realizowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego, zobowiązani są do wdrożenia i przekazania na żądanie Operatora co najmniej następujących informacji/dokumentów dotyczących zrealizowanego szkolenia:

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zapraszają do współpracy instytucje szkoleniowe zainteresowane realizacją szkoleń dla uczestników projektu Kierunek Kariera, współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Aby móc realizować szkolenia w ramach Kierunku Kariera należy dokonać rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych.

więcej

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym w województwie małopolskim zatwierdziła 4 maja 2017 r. listę projektów ocenionych w konkursie dla Poddziałania 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP dla typu projektu A. Wsparcie dotyczące podnoszenia kompetencji i/lub kwalifikacji kadr sektora MŚP w ramach podmiotowego finansowania usług rozwojowych – konkurs (nr naboru RPMP.08.04.01-IP.02-12-010/17) i wybrała projekt do dofinansowania.

Więcej informacji o rozstrzygnięciu konkursu znajdą Państwo na stronie (link).

więcej

Zarząd Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie poprzez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucję Pośredniczącą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.4 „Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.5 Bony na doradztwo. Typ A. bon na specjalistyczne doradztwo.”

Nabór wniosków trwa od 31.12.2016 do 28.02.2017

więcej

Zgłoś błąd